Akademisk kvarter

ugle, klok gammel mann

 engelsk: academic quarter; tysk: das Akademische Viertel

En muligvis akseptabel forsentkomming, eller tiden det tar fra oppsatt start av et arrangement til det faktisk begynner. Stammer fra den gang tid ikke var det mest dyrbare mennesket eide, og professorene ved universitetet kunne komme inntil et kvarter etter oppsatt forelesningstidspunkt.

Slik er det naturlig nok ikke lenger. Fra 1915 må det kunngjorte klokkeslettet forstås uten et akademisk kvarter i Norge (snl.no), men det akademiske kvarter lever symbolsk videre ved at de fleste forelesninger fortsatt begynner kvart over hel time. Ifølge Uppsala universitets hjemmesider begrunnes fenomenet med å stamme fra tiden før studentene kunne forventes å ha sine egne lommeur, og dermed skulle de ha 15 minutter fra det ringte i klokketårnet til å innfinne seg i forelesningssalen. Når det ble allment begrep på en dannet forsinkelse, er uklart.

Eldste eksemplet i nb.no er i Brock og Rolfsen fra 1875 (s. 131): «Den ubarmhjertige jernbanehurtighed, der ikke kjender til akademisk kvarter, forhindrede afsyngelsen af følgende sange, der omdeltes under opholdet på Gamla Upsalas høie». At kvarteret har et fleksibelt antall minutter, viser følgende beskrivelse av Wiers-Jenssen (Nationalteatret gjennem 25 aar, 1924, s. 87) fra Nationaltheatrets åpning i 1899: «Klokken 7 præcis traadte Bjørnson og Ibsen ind og tok sine pladser midt paa 1ste rads balkon. Alle reiste sig, bifaldet væltet op mot dem, orkesteret satte i med fanfare./Et akademisk kvarter paa ca. 20 minutter maatte man vente paa kongen, – en upræcishet, der ikke kan lægges ham til last […].» Det var visstnok språkproblemer som hadde forsinket Oscar 2 denne kvelden, ikke redselen for de mange innslag, der det første var en prolog av samme Nordahl Rolfsen, medforfatter av boken sitert først (og kjent for sine lesebøker).

Den selvsikre festløve vil selvfølgelig ikke virke for ivrig når man er invitert i selskap, som beskrevet i globetrotteren og levemannen Fredrik Parelius’ roman Fata Morgana (1932): «Man måtte komme minst et kvarter over tiden for å gjøre sig. Hadde ikke Dag hørt ymte om akademisk kvarter? Javel. Her skulde det brukes».

Man skal altså gjøre seg mer enn man skal frykte for kald suppe.

* Tegning av Thomas Hood, Comic Annual  1831
Akademisk kvarter

Legg igjen en kommentar