Ikke på min vakt

utkledd rev med babyer og gjeter

engelsk: not on my watch; tysk: nicht unter meiner Aufsicht

Engelskspråklig idiom som kanskje er i ferd med å bli en norsk klisjé. Det er i alle fall slagordet til TV-aksjonen 2015. Betydningen er ikke mens jeg passer på, eller ikke så lenge jeg kan gjøre noe med det og TV-aksjonen ønsker nok å gi bidragsyterne en følelse av ansvar og påvirkningskraft. Amerikanske fjernsynsserier blir gjerne direkte oversatt slik til norsk, i stedet for f.eks. ikke så lenge jeg har noe jeg skal ha sagt, som vel er hvordan uttrykket like gjerne kunne vært. Det er en tøffing-kommentar, som skal vise at man faktisk kan forhindre noe i å skje, men kanskje også bare så lenge man er stemplet inn på jobb.

Google books gir ingen treff før 1970-tallet, og det er ikke oppført i vanlige oppslagsverker og klisjé-leksika. Noen kilder hevder det er et nautisk opphav, muligvis fra marinen, der døgnet deles inn i vakter, og vakthavende har et særlig ansvar for hendelser i denne perioden. I 1981 var det en kampanje mot narkotikabruk i den amerikanske marinen med mottoet: «Not on my watch, not on my ship, not in my Navy!». Det har ikke alltid en utvedydig positiv betydning på engelsk, som her i Naval Leadership av K. Montor (1987, s. 326): «The individual who always has an alibi for his actions is communicating; he is sending the message that his paramount concerns are self-intrest and dodging responibility. The officer who chronically uses excuses  ‘Not on my watch,’ ‘Mr. Gish’s division was supposed to do that’».

På diskusjonsfora er det også en del tolkninger av uttrykket til å innebære en slags kontortidsbegrensning for når noe ikke er greit at skal skje, som også finnes i litteraturen (Stiehm 1981, s. 101): «Perhaps the moderate position was one that went, ‘Its’s fine, but not on my watch.’ That is, ‘It’s all right in principle, but I don’t want anything to do with it.’» Det er likevel overveiende den ansvarsfulle betydningen som dominerer som forklaring, og John Kerry benyttet det slik i en tale om spørsmålet om et atomavfallsdepot i Nevada i sin presidetkampanje i 2004: «My message to Nevada is very simple: Yucca Mountain? Not on my watch will not happen. No!» Ikke at det hjalp Kerry stort.

Gunnar Thommessens oversettelse av Herman Wouks: Mot storm fra 1976, s. 287: «Heldigvis har Personellavdelingen ikke noe med alarmberedskapen å gjøre. Det skjedde ikke på min vakt. Men det skjedde» er det første vi kan finne av dette uttrykket på norsk i NB.

Det er enn så lenge lite brukt i norsk skjønnlitteratur, men noen unntak er det jo, som Willy Ustads Jaget vilt (1995, s. 138): «Har du hørt den gamle purkens bønn, spurte Wilson beskt,  den lyder: Herre, vær så snill, ikke på min vakt!»

Det er nok ikke helt den ønskede assosiasjonen Regnskogfondet håper på.

 –

.

Ikke på min vakt

Legg igjen en kommentar