Blått blod

Caricature of Bustle as snail, Punch, 20. augsut 1870engelsk: blue blood; tysk: blaues Blut

Være av kongeslekt, adelig. Brukes også utvannet (i dobbel forstand) om å ha fin familiebakgrunn.

De fleste kilder henfører det til Castilla (sangre azul), der det enten kom fra maurerne som sa det om de lyshudete europeernes synlige blodårer (S. Husøy, NRK 2001), eller de finere kastiljanske familiene som var opptatt av å føre slekten sin ublandet tilbake til de formodentlig lyse vestgoterne, som hadde vandret inn i dagens Spania på 400-tallet (etymonline.com, tysk wikipedia). Den spanske kongen regner visstnok fortsatt sin avstamning fra vestgoterne. At det er blodårenes blålige farge gjennom den lyse huden som ligger til grunn, er det enighet om. Dette var også fint forenlig med å skille bønder, som måtte arbeide ute i solen, fra adelen, som kunne holde seg unna og bevare sin blekblå teint.  

Den spanske opprinnelsen er også temaet for den tidligst dokumenterte norske bruken av uttrykket; en artikkel i Den Constitusjonelle 14.10.1836 under tittelen De spanske Grander («af Allg. Zeitung», formodentlig en oversettelse fra den tyske avisen): «Grandeza’en kan ikke mere rose sig af dens ublandede sangre azul (blaa Blod). Mesalliancer bleve sanktionerede ved kongelig Autoritet — en Afvigelse fra gamle Skikke, for hvilken de, ifald den har Indflydelse paa at forbedre Descendentsen (hvilket dog lader sig betvivle) maa være Hs. Majestært Tak skyldige.»

En annen variant finner vi i Georg Brandes brev til Ellen Key 4.1.1898: «Jo, nu begynder den svenske Chauvinisme at grassere som den (kun lidt mere seminaristiske) norske. Læste De en ung Docents Foredrag om Svenskerne som Jordens første Folk, det eneste Adelsfolk, der havde den germanske Races blaa Blod i sine Aarer.»

Et eksempel på utvannet bruk er overskriften «Med blått blod i årene» i Drammens Tidende 27.8.2015, om fotballspilleren Bjørn Gulden og hans far og morfar i samme bransje. Vi har altså en slags fotballadel.

Noen dyrearter, bl.a. blekkspruter, snegler og den navneriktige kongekrabben, har faktisk blått blod fordi de bruker hemocyanin med kobberioner i stedet for det jernholdige hemoglobin til å transportere oksygenet i blodårene. Om sneglens likhet med endel kongefamilier er helt tilfeldig, har jeg ikke kunnet dokumentere.

* Tegning fra Punch 1870, muligvis av Edward Linley Sambourne

Blått blod

Legg igjen en kommentar