Hollandsk syke

Tulipomania

engelsk: dutch disease; tysk: holländische Krankheit

«Begrepet ‘hollandsk syke’ har vært brukt om de negative virkninger inntekter fra naturressurser har på industriproduksjonen og konkurranseevnen for tradisjonell eksport- og importkonkurrerende virksomhet. Betegnelsen er oppstått fordi gassforekomstene på Gronningen-feltet [oppdaget i 1959] førte til overføring av ressurser fra konkurranseutsatt til skjermet virksomhet i Nederland.» Dette skriver Victor Norman på s. 198 i En liten, åpen økonomi fra 1983, en bok som med senere utgaver har vært obligatorisk pensum for de fleste siviløkonomstudenter i Norge og er første bok som behandler begrepet på norsk. Eldste treff er fra tidsskriftet Samtiden (1980) (ikke digitalt tilgjengelig). Ordet syke er ikke veldig vanlig frittstående, men betyr bare sykdom tilsvarende i engelsk syke (rakitt) og, vanligere, i sammensetninger som sukkersyke.

«De store inntektene som Nederland fikk fra gassforekomstene på Groningen-feltet fra slutten av 1960-tallet, finansierte en sterk vekst i offentlige utgifter. Utgiftsveksten førte til tap av konkurranseevne og nedleggelse av arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor […] Først i andre halvdel av 1990-tallet kunne en noenlunde sikkert si at den nederlandske økonomien var kommet over problemene som fulgte av den store bruken av gassinntekter på 1970-tallet.»  (Artikkel på regjeringen.no 22.10.2014.)

Uttrykket hollandsk syke stammer fra artikkelen «The Dutch Disease» i The Economist 26.11.1977 (side 82–83). At Norge har fremstått som vaksinert mot sykdommen har OECD kalt for The Norwegian paradox. Den såkalte handlingsregelen, der et forventet snitt på fire prosent avkastning fra Oljefondet kan skytes inn i statsbudsjettet, skal være opprettet for å forhindre hollandsk syke i Norge. Likevel advarer IMF (2009, 2013, 2014), sentralbanksjefer 2009, 2011, og OECD (2012) jevnlig om at sykdommen skal bryte ut her i landet. Boken til Norman er fortsatt pensum på NHH; vi får se om studentene forsto den.

Det er kanskje tilfeldig, men opplagt nevneverdig, at vi osgå har hollandsk almesyke (en sopp som kan komme til å utrydde almetrærne i Europa og Nord-Amerika, identifisert i Nederland i 1921). Det er videre umulig ikke å nevne tulipankrakket, den første allment omtalte finansboblen, som sprakk i Holland i 1637. Prisen for en enkelt tulipanløk kunne dette året være mer enn ti årslønner for en faglært håndverker. Galskapen ble fremstilt og popularisert i den underholdende boken Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds av Charles Mackay fra 1841 (The Tulipomania, 1841).

* Illustrasjon fra katalogen Verzameling van een Meenigte Tulipaanen 1637. Prisen på løken er anslått til 3000–4200 gulden, mens en håndverkerlønn samtidig var rundt 300
Hollandsk syke

Kommentar til “Hollandsk syke

Legg igjen en kommentar