Det er ingen skam å snu

ingen skam å snu Andreas Bloch 1889

engelsk: There is no shame in turning back; tysk: ?

Noen ganger er det lurt å innse at det man har ment eller trodd, er feil. Man skal ikke være så sta at man ikke gjør om på en dårlig beslutning av stolthet eller skamfølelse.

I Firda folkeblad 23. november 1970 dukker det første gang opp i søk på nb.no som noe annet enn om skiløping, og er dermed etablert som en klisjé: I åpent brev til Bremanger kommunestyre oppfordres det: «Sandeprosjektet  – det er ingen skam å snu». Håkon Lie skriver i bind 2 av sine memoarer Slik jeg ser det (1983): «Reiulf Steen hadde fått grei beskjed om at tiden var inne til et skifte av formann i partiet. Det er på denne bakgrunnen en må se det utspillet som kom den 18. november 1980, da han på LO-skolen på Sørmarka plutselig lanserte tanken om en atomfri sone i Norden. Han hadde både i presse og kringkasting gitt beskjed om hva han mente om Jens Evensens tale; den var ikke mye å takke for. Men det er som kjent ingen skam å snu.»

Uttrykket kommer fra fjellvettreglene, se nåværende fjellvettregel nr. 8, som lyder: «Vend i tide, det er ingen skam å snu». Ifølge fjellvett.com, de «offisielle» sidene for dette, har vi hatt fjellvettreglene i Norge «siden 1967. Påsken det året omkom 18 mennesker i fjellet, og Røde Kors og Den Norske Turistforening startet sitt forebyggende arbeid med aksjonen ‘Fjellvett’». Her er nok kunnskapen litt mangelfull, for alt til påsken 1951 lanserte Fjellsikringsnemnda 10 regler for skiløping i fjellet, som i hovedsak er de samme som dagens (med regel nr. 9: Det er ingen skam å snu), se artikkel av Claus Hellberg i Halden Arbeiderblad 13. mars 1951: «Om ikke lenge bringer fullastede tog, busser og biler tusenvis av påskeskiløpere til fjells. Det er sikkert ikke en eneste av disse skiløpere som har glemt de mange ulykker sist påske – ulykker som for de fleste tilfeller kunne vært unngått hvis de forulykkede hadde fulgt de alminneligste regler for skiløping i fjellet. I år må alle som skal til fjells gå inn for å hindre slike tragedier.» Røde Kors og DNT laget så i 1952 brosjyrene «Respekt for fjellet» og «De ni fjellreglene». Mars og april årene deretter gjentar avisene denne oppfordringen, like sikkert som påske. Fra 2016 er de revidert, man trenger kanskje annet vett i fjellet i dag, men det er fortsatt ingen skam å snu.

I 1980 utga for øvrig Rolv Wesenlund, Harald Heide-Steen jr. og Ole Paus en LP med sketsjer og musikk som het Det er ingen skam å snu – en sports- og friluftsplate av Geilokammeratene på Paus’ eget plateselskap Zarepta. Navnet er kanskje en forsiktig oppfordring om å snu den og høre begge sider, som man jo må med vinylplater. Se for øvrig også oppslaget Severin Suveren.

Forslag til tysk oversettelse, særlig hvis det er en tilsvarende frase, mottas gjerne: hans@klisjeer.no

* Illustrasjon: Braastans for stup av Andreas Bloch 1889. Fra fr. Nansens Paa ski over Grønland 1890

Les også de fjellvettrelaterte innleggene Grav deg ned i tide og Severin Suveren.

.

Det er ingen skam å snu

Kommentarer til “Det er ingen skam å snu

  1. […] Allerede i 1941 ble ideen om å grave seg ned i snøen for å vente ut et uvær formulert akkurat slik i boken Friluftsliv, friluftsmannens A.B.C av Arne Damm (1941): «Grav deg ned i tide. Har du gått deg vill, eller tar stormen overhånd, så bestem deg i tide for å grave deg ned. … Kan du ikke nå ned i skogen, så husk ordtaket//Det er hus i hver skavl.» Det var i de kjekke gamle dager. De fleste treffene på uttrykket, angir det som en fjellvettregel (se om disse på oppslaget Det er ingen skam å snu). […]

  2. […] Allerede i 1941 ble ideen om å grave seg ned i snøen for å vente ut et uvær formulert akkurat slik i boken Friluftsliv, friluftsmannens A.B.C av Arne Damm (1941, s. 150): «Grav deg ned i tide. Har du gått deg vill, eller tar stormen overhånd, så bestem deg i tide for å grave deg ned. … Kan du ikke nå ned i skogen, så husk ordtaket//Det er hus i hver skavl.» Det var i de kjekke gamle dager. De fleste treffene på uttrykket, angir det som en fjellvettregel (se om disse på oppslaget Det er ingen skam å snu). […]

Legg igjen en kommentar