Severin Suveren

a bloch 1889 udfor bakke gjennem skog

En overmodig person som tror bedre om egne evner enn det er grunn til.

Navnet kommer av fjellvettreglenes fjernsynskampanje fra 1989, der den overmodige Severin Suveren, spilt av Åsleik Engmark, som uten hensyn til fjellvett utsettes for alle farene det advares mot, og etterpå avfeier det hele som uflaks. Kampanjen ble vist i påsken i mange år, og navnet har glidd inn i språket om enhver som synes de vet bedre enn andre eller generelt har (altfor) høye tanker om seg selv.

Thor Chr. Jensen skriver i DN 29.06.2015: «Mange økonomieksperter har med en nonchalant mine hevdet at selv om Hellas skulle forlate eurosonen så vil ikke det ha særlig betydning for Europa siden Hellas’ BNP utgjør en så liten del. Men alle disse Severin Suverenene har fått noe å tygge på etter dagens kraftige kursfall på verdens børser.»

Se for øvrig om fjellvettreglene på oppslaget Det er ingen skam å snu.

* Illustrasjon, Andreas Bloch Udfor bakke gjennem skog 1889, Fra Nansens Paa ski over Grønland
Severin Suveren

Kommentarer til “Severin Suveren

  1. […] I 1980 utga for øvrig Rolv Wesenlund, Harald Heide-Steen jr. og Ole Paus en LP med sketsjer og musikk som het Det er ingen skam å snu – en sports- og friluftsplate av Geilokammeratene på Paus’ eget plateselskap Zarepta. Navnet er kanskje en forsiktig oppfordring om å snu den og høre begge sider, som man jo må med vinylplater. Se for øvrig også oppslaget Severin Suveren. […]

Legg igjen en kommentar