Agurktid, agurknyheter

agurktidengelsk: silly season, slow news season; tysk: Sauregurkenzeit, Sommerloch

Nyhetsperioden om sommeren som har liten nyhetsverdi og relevans.

I sommerferien tar både kildene (for eksempel politiske institusjoner og domstolene) og journalistene ferie, og sommervikarene skal dekke nyhetene. En teori publisert i Nettavisen i 2007, er at vikarene ble sendt til torget for å sjekke grønnsaksprisene fordi redaktørene ikke betrodde dem viktige saker. Produktet av disse uvesentlige avissakene kalles agurknyheter. Tilsvarende knyttes nyhetstørketiden til agurker på en lang rekke språk, som polsk, dansk, hebraisk, estisk, slovensk og nederlandsk. Innarbeidelsen av begrepet skaper også en slags aksept for at det skal være slik, og avisene kan spare penger til tross for at selve nyhetssakene neppe drar til Syden sammen med journalistene.

Det er beskrevet som skredderferien (og agurktid) i 1698 i den morsomme, anonymt utgitte A New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew: «Cucumbers, Taylers. Cucumber-time, Taylers Holiday, when they have leave to Play, and Cucumbers are in season». Tilsvarende blir det knyttet til skredderne i Notes & Queries nr. 8 fra 1853, der det også hevdes begrepet er hentet fra Tyskland, sylteagurktid (Sauregurkenzeit). Men tyske etymologiske oppslagsverk (Pfeifer, DWDS versjon 1.0.173) og Wikipedia oppgir kilder først fra  (for det meste sent) 1700-tall. Da lekte allerede de engelske skredderne i gatene og koste seg med ferske agurker.

Cabbage var for øvrig navnet skreddere brukte på stoffbiter som ble til overs, og som fordi stoffene var betalt ble en slags bonus. I nevnte Notes & Queries og The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable (Brewer 2001) kan man dermed lese uttrykket «Tailors are Vegetarians, because they live on ‘cucumber’ when without work, and on ‘cabbage’ when in full employ».

At agurken var syltet, stemmer med eldste norske treff i nb.no; fra Hedmarkens Amtstidende 29. juni 1886: «Det norske Storthings Forhandlinger om de diplomatiske Sager har naturligvis i denne sure Agurktid givet den svenske Presse en velkommen Anledning til fornyede Artikler om Norge.» På tysk har klisjeen omdiskutert opphav; det blir ofte knyttet til jiddisch Zóres- und Jókresszeit, som skal bety lidelses- og dyrtid. At nyhetene er en lidelse om sommeren, er de fleste enige om. Billedlig er det lett å se for seg at når tilgangen på ferske råvarer er over og alt man har å spise er syltede agurker, er det triste tider frem til høsten atter kommer med nye forsyninger av ferskvarer; agurker så vel som nyheter. 

*  Illustrasjon: Thomas Rowlandson: Hot Goose, Cabbage & Cucumbers, 1823
Agurktid, agurknyheter

Legg igjen en kommentar