Kun akademisk interesse

com an 1832 malthus

engelsk: of academic interest only ; tysk: nahezu bedeutungslos

Av interesse bare for forskningen. Uttrykket brukes gjerne for å beskrive påstander eller problemstillinger som uinteressante for det praktiske liv.

Morgenbladet skriver 29.1.1864 en artikkel om tysk politikk: «men denne Prøvelse maa foretages saa betænksomt og saa langsomt, at Resultatet af den faar en mere end Akademisk Interesse og kan holde Stand for Europas Forum», som er eldste funn i Nasjonalbiblioteket.

Frasen henger helst sammen med et «kun (av)» foran for å tydeliggjøre at det ikke er mer; først slik hos Emil Rasmussen i Donna Linda (1916, s. 271): «alle disse Spørgsmaal har i mine Øjne kun en rent akademisk Interesse.» Likeledes  hos Erik Arentz i Siam (1932, s. 139): «De øverste samfundsklasser i de buddhistiske lande er skeptiske, for dem er det uopnaaelige nirvana kun av akademisk interesse og i og for sig ikke at tragte efter.»

* Illustrasjon: Thomas Hood, The Comic Annual, 1832
Kun akademisk interesse

Legg igjen en kommentar