En rød tråd

 

w.h. brooke The humorist Harrison 1832 ben block and tom starboard.PNG

engelsk: a common thread; tysk: ein roter Faden

En rød tråd er felles kjennemerker, motiv eller gjennomgangstema. Uttrykket kommer fra Goethes roman Wahlverwandtschaften (1809, bind 2 s. 26): «ein rother Faden», oversatt av Sverre Dahl som Valgslektskapene (1996, s. 175):

«Vi hører om en spesiell innretning i den engelske marine. Samtlige tauverk i den kongelige flåten, fra det sterkeste til det svakeste tau, er spunnet slik at en rød tråd går gjennom det hele, en tråd som man ikke kan trekke ut uten at man løser opp alt, og som tilkjennegir at selv det minste stykke tilhører Kronen.

På samme måte er det gjennom Ottilies dagbok trukket den tråd av sympati og hengivenhet som forbinder alt og preger det hele.»

Den britiske marine flettet en farget tråd inn i tauverket for å hindre tyveri, på engelsk kalt rogue’s yarn: «Originally, rogue’s yarns were used only in naval rope and indicated from their colour the ropeyard in which they were made. They were introduced to stop thieving by making the rope easily recognizable, as in the days of sailing navies naval rope was considered far superior to any other» (oxfordreference.com). I ODS kan man lese at også den danske marine hadde slik merketråd innflettet i sitt tauverk frem til omtrent 1900.

Det finnes for så vidt andre tråder som kunne vært opphavet til uttrykket, som i Første Mosebok 38,28, der det bindes en skarlagensrød tråd rundt armen som stakk først frem under tvillingfødsel, eller Ariadnes tråd, som ukjent av farge i hvert fall billedlig er beslektet (dog ikke det samme), men Goethes metafor forklares jo av ham selv, og i et brev fra Ingemann til Grundtvig (via ODS, mellom 1821 og 1859) finner vi en formulering som levner liten tvil om opphavet: «Det sidste Afsnit af Middelaldershistorien har, som hele dette Skrift, ikke lidet bidraget til at lede mig paa Sporet efter den røde Traad i Tidens knudrede Tovværk». I Norge er det først brukt av Marcus Jacob Monrad i innledningen til Tolv Forelæsninger om det Skjønne utgitt 1859 (s. 12): «jeg vil blot ganske frit og som det kan falde sig raisonnere over æsthetiske Materier, der især maatte synes mig skikkede til at indlede en klarere indsigt i det Skjønnes Væsen, af den hele Sammenhæng kun ligesom pege paa enkelte Steder, hvor ‘den røde Traad’ ligger mest bar.» Man kan trenge en ariadnetråd for å finne frem i Monrads setningslabyrinter, men den røde tråd i forelsningene er altså estetikkens vesen.

* Illustrasjon: W.H. Brooke, fra  Harrisons The Humorist, 1832

 

En rød tråd

Kommentarer til “En rød tråd

Legg igjen en kommentar