Luft i luken, liv i luken

Cruikshank The Comic Almanck for 1836 mai

Om energisk livlighet, høy stemning. Tilsvarende liv i leiren og liv og røre. Riksmålsordboken hevder at det egentlig kommer av «‘frisk luft i lasten’ ved at dekksluken åpnes». Det kan jo hende, selv om eksempler på bruk som tyder på dette opphavet er få, og nyere enn de man kan finne for fest og oppstandelse. Muligvis kommer det fra svensk. SAOB anfører «Adams barn behöfva väl / Lite luft i luckan» i en sang av Elias Sehlstedt fra 1861, og eldste eksempel med liv fra 1911. På søk i Google books finner jeg første eksempel med liv i C.K. Johansen Valkyrian: Illustrerad månadsskrift, volum 2 (1898): «Nu blef det ‘lif i luckan’ på operaterrassen!»

Luft i luka gir mangfoldig flere treff i Nasjonalbiblioteket enn liv i luka, men forholdet er omvendt ved nettsøk. Det indikerer nok at luften er i ferd med å bli utkonkurrert av livet. Det betyr det samme, og kan virke som en sammenblanding med andre fraser med liv. Eldste funn på norsk er i Romsdals Amtstidende 14. februar 1893: «Da det var kommet derhen, at han ogsaa i San Francisko havde nogen Møie med at reise flere Penge paa sin Arv, døde Faderen, og ‘da blev der Luft i Luka’». Nyere bruk med luft kan vi se i Rogalands Avis (s. 3) som skriver «Luft i luken for AP» som overskrift på lederartikkelen sin 5.6.2010.

Olav Aukrust har i diktet I byen (Hamar i hellom 1926, s. 93) en lite flatterende skildring av Oslo som en dike ved elveutløpet dit all kloakk siger fra de staute og friske bygdene:

Men mismæte skul’ ein ikkje
heller hovudsta’n:
vår utførings, vår avførings
digre dike va’n.
Hau, gut, hundrad tusund bruka
her kloakk og «Madam Grøn»,
difor trongst det luft i luka –
godt at byen låg ved sjø’n!

Jeg-personen i Aukrusts dikt har hatt seg en svir natten før, så jeg skal ikke insistere på kun én betydning av luft i luka her. Gunnar Larsen beskrev diktet som et stort angrep, «et sprekt hallingkast like i nesen på Oslo» (St. Hallvard, vol. 6 1927/28, s. 107). Dorian Red (Arne Paasche Aasen) benytter frasen om festing i Hansen vil ha sommerfred (fra Pytt i panne, 1937, s. 88):

Er kona på sitt sommersted
får Hansen luft i luka,
da fråtser han i sommerfred –
og fester hele uka …

Eldste funn av liv i luken i Nasjonalbiblioteket er i Hans Selands Gard og grund (1919, s. 79): «Han gav borni havre og sundskorne jordeple som dei fekk bjoda fram i flokken. Og daa kan det vel henda det vart liv i luka! Dei slost um aa koma til og faa god plass». Arne Paasche Aasen har gjort bruk av dette også (fortsatt som Dorian Red), I kjærlighetens hønsegård (fra Jordbær under snøen, 1956, s. 27):

Når hanefar drar på galei
er’n ikke lett å stagge. Nei,
da blir han borte hele uka.
Men tenk deg stakkars hanen, du
når hønsgården blir sjalu
– da skal det nok bli liv i luka!

* Illustrasjon: George Cruikshank: The Comic Almanck, May 1836
Luft i luken, liv i luken

Legg igjen en kommentar