Ubeskrevet blad

t hood stuffed bird 1835

engelsk: blank page; tysk: unbeschriebenes Blat

Blad her er et ark, så formuleringen betyr et blankt ark, og egentlig det samme som tabula rasa, men det brukes mest om en person man ikke vet noe om, en ukjent kapasitet.

Noe lignende, men mer som en del av historien som ennå ikke er hendt eller skrevet, sto i Morgenbladet 20.7.1862: «Sagaen har meget fagert at berette herom, kanske ogsaa et og andet uskrevet Blad igjen for Fremtids Idrætter». Helt i vår betydning er eldste funn 5.1.1875 i oversettelsen av Gustav Gans zu Putlitz’ novelle Glød under Asken som gikk som føljetong i Bergens Tidende s. 3: «Det vilde sletikke interessere En, om hun sletikke var Andet end et ubeskrevet Blad». På tysk finner jeg spor etter billedlig bruk i hvert fall fra slutten av 1700-tallet (eksempelvis i Benedikte Nauberts Walter von Stadion, 1792, s. 374).

Pseudonymet Marie (Antoinette Meyn) benytter det litt annerledes i Ved egen Kraft? (1879, s. 257): «og naar Dagen er endt, vil jeg kunne sige til mig selv: Atter et ubeskrevet Blad i dit Livs Bog, atter en Dag, hvor du har modtaget alt og givet intet igjen». Et typisk eksempel på bruken i dag (altså som ukjent), er fra V75-tips (travtips) i Dagsavisen 16.7.2015, s. 30: «Vi er meget spent på det Up To Love kan, for hesten er rett og slett et ubeskrevet blad for oss.»

* Illustrasjon: Thomas Hood, The Comic Annual 1835
Ubeskrevet blad

Legg igjen en kommentar