Slutte opp om

Phiz Hablot Knight Browne The Rioters Master Humphrey’s Clock 1840-1.PNG

engelsk: come together, rally round; tysk: geschlossen hinter

At folk mobiliserer eller samler seg bak en sak, person eller et formål. Det er verbet slutte i dets betydning som tette til, omslutte som ligger til grunn her. Slik i P.A.M. Taubers beskrivelse av bardehvalen i Hvirveldyr (1878, s. 249): «[…] Underkjæbe, hvis enorme Læber, naar Munden lukkes, slutte op om Bardernes glatte Yderrande». Knapt metaforisk brukt i Bergens Tidende 16.5.1876 «hvor man slutter op om Tribunen og afsynger Kongesangen» eller i Georges Ohnets Død over Bonaparte! (overs. 1913): «Kusken drev paa hestene som rasende, eskorten sluttet op om kjøretøiet, og alt forsvandt.»

Fullstendig billedlig benyttet i T. Davidsons Situationsbetraktning i valgaaret 1921 (det dreier seg om brennevinsforbudet, s. 12): «Trods al individuel selvraadighet har dog det norske folk ved viktige anledninger vist, at det besidder disciplin nok til at slutte op om fanen, naar signalet lyder paa avgjørelsens dag.» Det er svulstig nok til at enhver kan få behov for en liten dram, mens forfatteren, stakkar, døde tre uker før valget og fikk dermed andre faner å omslutte.

Et nyere eksempel tas med fra Steinar Imsens Europa 1300–1550 (2000, s. 123): «Det svenske riksaristokratiet følte sine politiske interesser truet, og valgte liksom sine standfeller i Danmark å slutte opp om den norske dronningen Margareta i hennes kamp for å sikre de nordiske troner for det svensk-norske folkungedynastiet.»

 * Illustrasjon: Hablot Knight Browne («Phiz»): Master Humphrey’s Clock, The Rioters 1841
Slutte opp om

Legg igjen en kommentar