Sove i timen

com lat gr a reasonable creature 1890 John Leech

english: be asleep at the wheel; tysk: nicht bei der Sache sein

Være uoppmerksom, gå glipp av noe eller unnlate å gripe en mulighet. Den som sover synder kanskje ikke, men lærer heller ingenting på skolen, for det er en skoletime dette er hentet fra. Morsomt nok er det selvfølgelig en lærer det dreier seg om første gang man får treff i Nasjonalbiblioteket, om enn helt konkret; Aftenposten 23.2.1892 har et domsreferat: «Forsvareren: Kan Vidnet erindre, at nogengang en af Skolens Lærere havde sovet i Timen? / Vidnet: Ja, det havde Rød giort». Heller ikke i Aftenposten 7.11.1915 er det nok billedlig ment, men likevel allment klandrende (s. 6): «Han ser ikke flink ut stakkar – han har vist sovet i timen».

Man må til en billedtekst i Aftenposten 15.8.1955 s. 4 før en finner en utvilsom anvendelse for å ikke ha fulgt med (eller her at han har): «Innfelt til høyre viser så Richard Egan at han ikke har sovet i timen.» Det må ha vært et inspirert øyeblikk i avisen, for først 23.8.1982 er det å se billedlig igjen, fortsatt i  Aftenposten hvor det står på side 2: «at noen av komiteens medlemmer simpelthen har ‘sovet i timen’», og dagen etter i Dagbladet 24.8.1982 på s. 3: «Vi er enig med Aftenposten i at det er utrolig mange som har sovet i timen under stortingsbehandlingen av Tofte-saken i vår.» Dagen etter det igjen, 25.8.1982 skriver Trønder-Avisa på s. 8 at Dagbladet omtalte saken «på lederplass i går og sa seg enig med Aftenposten i at utrolig mange ‘har sovet i timen’ under stortingsbehandlingen av Tofte-saken». Tofte var en cellulosefabrikk som gikk konkurs i 1982 (men gjenoppsto før det ble endelig nedlagt i 2013). På mange måter er det noe slånde i at det var en lærer som først sov i timen mens det var et storting full av sovende politikere som først gjorde det billedlig.

Skjønnlitterært er det ikke å finne før i Kim Småges Containerkvinnen (1997, s. 188): «Har jeg sovet i timen, svarer hun irritert. – Jeg kan ikke huske noe krav om kollektiv utskiftning av allerede anskaffete mobiltelefoner.» For Danmark oppgir DDS at det er kjent fra 1988.

* Illustrasjon: John Leech, i P. Leighs The Comic Latin Grammar 1840
Sove i timen

Legg igjen en kommentar