Miste tråden

Edward_Burne-Jones_-_Tile_Design_-_Theseus_and_the_Minotaur_in_the_Labyrinth_-_Google_Art_Project

engelsk: to lose the thread; tysk: den Faden verlieren

En tale eller tankerekke der man kommer ut av sammenhengen, gjerne av forvirring, forstyrrelse, surr eller digresjoner.

«Aktor mistet tråden i Værøy-saken», skriver Avisa Nordland 20.10.2004: «Aktoratet sliter litt med å holde orden på bevisførsel og fakta i Værøy-saken, og blir stadig irettesatt av forsvarerne.»

At det man forteller eller tenker følger en tråd, er et bilde som gir en overdreven og optimistisk forestilling av ryddigheten i våre ideer og talegaver, men at det kan være mer eller mindre slik, er vel ikke kontroversielt. Ludvig Mariboe gir det første eksempel på bruk i, En Række Breve af politisk og statsoeconomisk Indhold (1836, s. 3): «Om jeg ikke strax modtager saadanne Udfordringer og strax træder frem i Skranken, da veed Du min Ven, at det deels er for ikke at tabe Traaden i mine Breve».

Denne tråden man mister i tale, skrift og tanke, er formodentlig Ariadnes nøste ut av labyrinten på Knossos. En ledetråd. Det ser man ganske klart i en oversettelse av Breve fra Luther (utgitt i 1869, s. 204): «Fremdeles siger Christus: til mig! – ikke til nogen Anden, som selv ikke kiender Veien, og selv har tabt Traaden og er faret vild i Labyrinthen». Dette brevet til en ikke navngitt skrev Martin Luther i 1528 (Bücher, Schrifften, und Predigten, 1564, s. 419: «un[d] selbs den Faden in dem Labyrinth verloren hätte»). Det er vel trolig at uttrykket har kommet via tysk, men altså først med spor i Danmark og Norge et stykke ut på 1800-tallet. I Sverige først i 1840 hos Tegnér ifølge SAOB).

Betydningen av det engelske ordet clue, som vanligvis oversettes som ledetråd, har samme mytologiske opphav. Egentlig er clue et nøste (tidligere stavet clew, cleue ol.). Etymonline bemerker at «the sense shift is originally in reference to the clew of thread given by Ariadne to Theseus to use as a guide out of the Labyrinth». Alt rundt 1620 var ordet gjengs som ledetråd og holdepunkt på engelsk.

Når tråden er mistet, hender det heldigvis at man bare kan plukke den opp igjen. Den som plukker opp tråden kommer seg lykkelig unna minotauren (og inn i Ariadnes favn), som en annen Tesevs.

* Illustrasjon: Edward Burne-Jones, Theseus, 1861
Miste tråden

Kommentar til “Miste tråden

Legg igjen en kommentar