1984

Et totalitært overvåkingsregime.

Begrepet er blitt til etter George Orwells roman 1984 fra 1949, og som kom på norsk i 1950. Orwell skildrer et dystopisk fremtidssamfunn med diktatur, propaganda, tankepoliti og overvåking som har gjort årstallet til et slags innbegrep på slike tilstander.

Sammenligninger ble ganske snart vanlig og overflødiggjorde forfatterreferanse for at intensjonen skulle forstås, som for eksempel i Robert Jungk, Fremtiden er begynt (fra 1952, oversatt i 1953): «Denne ‘nyeste verden’ er ikke noen fjern utopi, ikke noen tildragelse av året 1984 eller et enda fjernere århundre.» (Rett nok nevnes navnet Orwell i neste setning sammen med Huxley og Welles, men uten direkte kobling). Et bedre eksempel er fra William Goldmans Maratonmannen (1974, oversatt i 1975), og som i 1976 ble filmatisert med Dustin Hoffman: «Det var så 1984 at en kunne spy». Man trenger ikke å ha lest Orwells bok for å forstå referansen, men man må nok kjenne til hva den dreier seg om for at setninger som denne funnet i Vårt land 10. april 2012 (s. 15) skal gi noen mening: «Og den lille usikkerheten de selv føler, de små signalene om at alt kanskje ikke er helt 1984 likevel, kleber seg også til leseren».

At 1984 er blitt et markørår, er typisk illustrert ved boktittelen Vil Sovjet overleve til 1984? av Andrei Almarik (1970). Det er ellers en utbredt påstand at tittelen ble valgt ved å snu året boken ble ferdigskrevet (1948), og kun for å indikere nær fremtid, uten at jeg har funnet noen troverdige kilder for at dette stemmer eller hva forfatteren har tenkt. Nå lider den samme pussige skjebne som Clark/Kubricks 2001 (A Space Oddysey) ved å ha en tittel forbigått av tiden selv, uten at jeg tror det har veldig mye å si.

Flere nyord og begreper har opphav i eller fått sin utbredelse fra denne romanen, blant annet Store Bror / storebror (ser deg), tankepoliti, nytale – og på engelsk en god del flere som tidvis gjør opptreden også på norsk (som Room 101, doublethink, thoughtcrime og memory hole). Alt 1.4.1953 (s. 3) beskriver Aftenposten noe i Titos Jugoslavia som virker som et «orwellsk mareritt». Dermed har Orwell også gitt oss et eponym for ideer, samfunn og stemninger som er fullstendig 1984.

* Illustrasjon: Villemard (Jean-Marc Côté), En L’An 2000 (1910)

1984

Legg igjen en kommentar