Alle skal med

engelsk: everyone participates; tysk: Alle sollen mitkomme

Slagordet til Det norske arbeiderparti fra 2007 og frem til nå. Uttrykket innebærer at alle innbyggere skal være deltagende i samfunnet og få del i godene. Det gir en antagelig intendert assossiaiasjon til omsorg for de svakeste som skal trekkes med av de sterkere. Slik har det også et slektskap til det engelske no one left behind, som både er et militært ideal og en uttalt målsetting for en rekke hjelpeorganisasjoner og FN-organer. Se UN News 13.1.2016: «‘No-one left behind’ is ethical imperative of new development agenda.» Det gir i noen grad også en uintendert assosiasjon til en anelse infantil barnehageorden.

Det finnes naturlig nok mange tilfeller av disse tre ordene uten samme betydning, og vi leser for eksempel ordene i Social-Demokraten 19.10.1918 (s. 9) om sosialistenes synspunkt på en folkepensjon: «Og vi sier, at alle skal med i ordningen, ogsaa de som er gamle i dag. Netop dem skal vi støtte.» Bruken her er ikke noe slagord der man selv må forstå hvem som skal med og på hva, men man ser at slagordet utgjør en slags forkortelse.

Så finner vi det som full frase i Maxim Gorkis Barneår (1929, s. 201), men her med et annet underliggende innhold: «Rasende farer bestefar rundt i gården, som om der var varme i ham, og roper på Mihailo og Jakov og kusken Klima og den fregnete Judasen, som har varslet ham – alle skal med.» Ingen blir glemt!

Den tilsynelatende første forekomst som meningsbærende fyller dagens uttrykk, er i Arbeiderbladet 8.9.1933: «Gjennem næsten alt hvad Grundtvig har skrevet om folkehøiskole og folkeoplysning går denne Pestalozzis idé som hoveddrag: Alle skal med

Det engelske everyone participates som lyder gaske flatt og mangelfullt som oversettelse, er hentet fra Arbeiderpartiets offisielle engelske versjon av partiprogrammet.

* Illustrasjon: James Gillray, Democratic Innocene, ca.1815
Alle skal med

Legg igjen en kommentar