Det er ingen annen råd

pelerinage-de-vie-humaine-de-digulleville-19-1401-1410

engelsk: it can’t be helped; tysk: es lässt sich nicht ändern, wat mut, dat mut

Det er ikke noen annen løsning eller måte å gjøre det på. Tilsvarende det kan ikke hjelpe.

Råd har tidligere også vært et hankjønnsord (se f.eks. Moth), og finnes slik i en håndfull uttrykk der ordet brukes i meningen utvei, løsning mv. Jf. frasene jeg vet ikke min arme råd og bli en råd med. Et eldre eksempel er Jonæ Prophetis skiøne Historia av Stavanger-biskopen Jørgen Erikssøn fra 1592: «thi huad Gud befaler it Menniske at giøre, det vil hand endelig at hand skal vere hannom lydig udi, eller hand visselig maa foruente sig Guds Vrede oc Straff, der er ingen anden Raad paa ferde».

Et eksempel fra nyere tid, gir Snorre Evensberget i Litterært leksikon (2000): «Han kommer i konflikt med de styrende i bygdesamfunnet, nektes arbeid overalt og ser ingen annen råd enn å emigrere til Amerika».

Illustrasjon: Fra boken Pèlerinage de Vie Humaine de Digulleville, 1401–1410
Det er ingen annen råd

Kommentar til “Det er ingen annen råd

Legg igjen en kommentar