Bli en råd med / få råd med

pelerinage-de-vie-humaine-de-digulleville-17-1-1401-1410

engelsk: come up with a solution; tysk: zu einer Lösung kommen

Finne en utvei på et problem; det ordner seg. I Moth (ca. 1700) er Râd oppført som et hannkjønnsord, og definisjonen er «et middel til at hielpe noget med.» Eksempelet som anføres her er «at fâ râd til noget dvs. at hielpe til rette». Anvendelse kan ses i Johan Nordahl Bruns Republikken paa Øen (1793, s. 18): «O! der blir en Raad med, gid vi saa vist havde Bombastes Plads vel besat.»

Et nyere eksempel ser vi hos Jan Kjærstad, Jakten på de skjulte vaffelhjertene (1989, s. 20): «‘Pytt,’ sier Gregersen, ‘smør skal det vel alltids bli en råd med …’».

Få råd med er oppført i Moth med eksempelet «Mand kand ikke fâe râd med ham». Det er fra samme tid å se brukt av Jonas Ramus i Norriges kongers historie (utgitt posthumt 1719): «De toge imod hunden, og meente at kunde best faa raad med hannem». Sammenlign uttrykksmåtene ikke vite sin arme råd og det er ingen annen råd.

Illustrasjon: Fra de Digullevilles Pèlerinage de Vie Humaine, 1401–1410
Bli en råd med / få råd med

Legg igjen en kommentar