By og land hand i hand

engelsk: -; tysk: Stadt und Land hand in Hand

By og land, hand i hand var Det norske arbeiderpartis slagord fra 1933. Oppfattelsen av by og land (som formodentlig betyr alt område som ikke er by) som to adskilte verdener er svært gammel. Eksempelvis utarbeidet Magnus Lagabøte (konge 1263–1280) to separate lovsett, landsloven (1274) og byloven for Bergen (1276). Også Oslo, Trondhjem og Tønsberg fikk egne bylover med små tilpasninger på hans tid. Dette skille var såpass gjeldende at Marie Blom med Husholdningsbog for By og Land fra 1887 fortsatt syntes det var nødvendig å spesifisere at hennes kokebok var egnet for begge.

I Nasjonalbiblioteket gir uttrykket treff i Arbeiderpartiets kriseprogram Hele folket i arbeid! (som var det andre offisielle slagord i 1933), men det er virkelig ikke å finne i teksten. Det er heller ikke spor av det fra landsmøteprotokollen 26.–28. mai 1933, hvor vi ellers finner «For socialisme, frihet og kultur!; Mot kapitalisme, facisme og barbari!; Et socialistisk Norge!; Hele folket i arbeide!; Flertallet og regjeringsmakten til arbeiderpartiet!» (dagsorden pkt. 9). Derimot er det trykket oppe i høyre hjørne på den ikoniske valgplakaten av Erling Nielsen, angivelig fra 1933.

Denne høsten vant så Arbeiderpartiet valget med et brak, og fikk over 40 % av stemmene (og skulle siden ikke se 30-tallet før i 1973), uten at det umiddelbart ble noen regjeringsmakt på partiet av den grunn. Alfred Madsen uttalte i finansdebatten i Stortinget 20.3.1934: «‘By og land hand i hand’, det er ikke bare et slagord, det ligger en dyp realitet i det fra det norske arbeiderpartis side.»

Uheldigvis for slagordet hadde det vært et såkalt politisk jordskjelv også i Tyskland samme høst, og ved den første Reichserntedankfest – rikshøsttakkefesten i oktober, var «Stadt und Land hand in Hand» gjeldende som motto for dette nystiftede, nazistiske høstritual. Festivalen som var etablert av NSDAP skulle bli uhorvelig populær i årene frem til krigsutbruddet, og foregikk ved Bückeberg (et fjell som ironisk nok ligger like ved byen Hameln, kjent for sin effektive rottefanger).

Om sosialdemokrater og nazister ikke gikk så «hand i hand», gjorde i hvert fall slagordene deres det, og det er kanskje verd en tanke når man møter propaganda og politiske retorikk.

* Illustrasjon: Erling Nielsen 1933
By og land hand i hand