Utseende kan bedra

engelsk: looks can be deceiving; tysk: der Schein trüg

Man bør ikke undervurdere eller overvurdere eller dømme noen kun etter utseende.

Føljetongen Berners Pride av Mrs. Mood i Morgenbladet 25. mai 1865 er eldste dokumenterte anvendelse av uttrykket: «Med mindre Deres udseende bedrager, er De ikke vanslægtet». Vanslektet betyr ifølge NAOB å ha dårligere egenskaper enn foreldre og resten av slekten, så i tilfellet er det nok snakk om en kompliment. G.H. Lorimer viser at det kan dreie seg om å knytte ytre til indre egenskaper i En forretningsmanns brever til sin sønn (1946, s. 88): «Ens utseende kan bedra, men så lenge en må regne med det, er det bedre å ha utseendet med seg enn mot seg.»

Talemåten kan godt brukes for å fastslå et inntrykk, som i Aftenposten 13.8.1923 s. 4 der en mann «ser ut til at være middels intelligent, og et par og tyve aar gammel. Og Pedersens utseende bedrar ikke». Det er sannelig godt man ikke bedrar noen med å se ut som man er et par og tyve år og middels intelligent.

Floskelen er egentlig en variant av å skue hunden på hårene eller ulv i fåreklær. Et utseende kan gi inntrykk av gode og dårlige egenskaper, men dette behøver selvfølgelig ikke stemme. Den som lar seg bedra av et utseende, tar antagelig beslutninger på vegne av det overfladiske.

* Illustrasjon: Johan Eckersberg, fra Asbj ørnsens Juletræet 1850
Utseende kan bedra