Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det

engelsk: everybody talks about the weather, but nobody does anything about it;
tysk: Alle klagen über das Wetter. Aber es findet sich niemand, der etwas dagegen tut

Lofotposten skriver 26.10.1935 (s. 1): «Alle snakker om været, men det er ingen som gjør noe ved det, sier et gammelt ord.» Ja, hvor gammel er denne vittigheten?

I Norge blir det tidvis referert til Fredrik Stabel som opphavsmann; det ville jo vært en typisk kommentar fra Dusteforbundet, men sitatet er en del eldre enn som så.

I engelsktalende land er det oftest kreditert Mark Twain, særlig fordi hans nabo, venn og samarbeidspartner, Charles Dudley Warner, skrev i Hartford Courant 27.08.1897 (s. 8) at «A well known American writer said once that, while everybody talked about the weather, nobody seemed to do anything about it.»

Quote Investigator (QI) har gravd litt og funnet ut at det antageligvis likevel er Warner som omtaler seg selv i tredjeperson her. I New York Chamber of Commerce Proceedings i 1884 nevnes «the observation of my old friend and partner, Dudley Warner, concerning New-England weather – it is a matter about which a great deal is said, but very little done». Og så i The Book Buyer i 1889 «‘The weather in New England,’ said Mr. Warner ‘is a matter about which a great deal is said and very little done.’ He himself has always had a quarrel with it.»

Den eldste krediteringen QI fant til Twain, er fra 1905, men det er ikke å se i noen av Twains skrifter. Uansett er jo dette en morsomhet som ikke stemmer. At det foregår en global oppvarming med værendringer som er menneskeskapte, er knapt kontroversielt i den siviliserte delen av verden, så vi gjør i og for seg noe med det. Men resultatet ser ut til å bli mer vær, ikke bedre vær, og ville vel ikke gledet noen på Mark Twains tid.

En like passende talemåte i dag kan for øvrig være at alle snakker om klimaendringene, men ingen gjør noe med det.

* Illustrasjon: W.H. Brooke, i Harrison, The humorist 1832
Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det