Sneglefart, å snegle seg frem

engelsk: a snail’s pace; tysk: im Schneckentempo

Sneglens seige tempo har gjort den til et egnet bilde på noe som skjer langsomt. Allerede rundt 1700 har Matthias Moth «Snegle eller Sneile» oppført i ordboken sin som verb: «Er at gâe sagte, som en snegle». Slik brukes det jo fortsatt. Å snegle seg frem er et godt bilde på f.eks. en saktegående bilkø; Anker Rogstad, Lansen (1976, s. 144): «Bilkøen sneglet seg fram i begge retninger».

Sneglen er brukbar om hva som helst som går sakte. Dermed kan man lese i Stavanger Aftenblad lørdag 19.1.1901: «Østposten kom idag ført med toget 12¼ formiddag. Det er tirsdagsposten fra Kristiania, som endelig har sneglet seg frem». Fire dager til Stavanger? Det er vel omtrent som posten i dag. Sneglens relasjon til postvesenet er ikke ny. Formen sneglefart har jeg funnet første gang brukt i Morgenbladet 9.10.1837 om det samme: «Oberst Bloch […] vil kunne attestere det Anførte, hvorved den offentlige Posts Sneglefart mellom Bergen og Leirdal tydeligt lægges for Dagen».

I et moralsk og utrivelig bryllupsvers av C.H. Biering fra 1755 blir ekteparet formanet side opp og side ned: «Betænk din Gang, er Snegle Gang, / Betænk din Sang, er ingen Sang» osv., og sneglegang som ord på langsomt tempo er i Kalkars ordbok bekreftet siden 1680 (i Mikkel C. Ravn). At sneglen går og har gange, virker likevel merkelig for et vesen uten ben.

Det blir ikke mindre snålt når den tillegges skritt, som hos Otto Funcke, Livet i Gud (1890): «Langsomt, meget langsomt, ja med Snegleskridt bevægede Hebræernes Karavane sig fra Hebron». Også sneglens evne til å skritte kan Kalkar bekrefte langt tilbake: «med langsomme snegelskridt», heter det i Hans Liden Hørnings Liden moralsk og politisk Bibel fra 1704. Den nordiske naturvitenskapen er også noe uklar i sin omgang med fremskritt, synes det som i Nicolai Grundtvigs dikt fra åpningen til Festen for det nordiske Naturforskermøde i 1847, trykket i Morgenbladet 21. juli: «Han gaae med Lynets, gaae med Sneglens Fart, / Saa er den Gransker dog af nordisk Art.» Hvor fort snegler da sneglen? Vinbergsneglen (den vi gjerne spiser med hvitløkssmør) har ifølge 123fakta en toppfart på 1,3 cm per sekund.

* Illustrasjon: Chas H. Bennett, 1893
Sneglefart, å snegle seg frem