Sauer er ålreite dyr

mens lammene søker sitt ly hos Kjell Magne
så ikke av ulven de skal blive fangne
og sauer er ålreite dyr som må med
de breker sin korsang for AKP

Nils-Fredrik Nielsen, Politikkdyrediktet, 1985

Bjørn Hansen og Tom Berntzen spurte i NRKs Valgtimen 17.8.1983 sosiologen og RV-politikeren Liv Finstad (senere professor i kriminologi) om hvorfor Rød Valgallianse i sitt valgprogram ivret etter økt sauehold i Norge til tross for overproduksjon. Finstad svarte «Ja, det må jo være fordi at sauer er ålreite dyr, og fordi det er snakk om å opprettholde en jordbruksnæring som har å gjøre med Norges sjølberging, for eksempel.»

Avisene siterte det dagen etter, og det ble nok hva som huskes best fra valgkampen det året. Noen syntes svaret var idiotisk og teit, og andre riktig morsomt og kult. De fleste samtidige avisoppslag gjorde narr av utsagnet, og fremstiller det som en slags 80-talls-meme.

Uttrykket betyr ingenting, det er bare et øyeblikks svar fra en som ikke kommer på noe bedre i farten, men av en eller annen grunn gjentas kommentaren fortsatt i våre dager, senest i Strilen 1.3.2019 s. 19. Det dekker både politikk og ellers helt urelaterte saker som som oftest angår sauen.

Allerede året etter intervjuet behandler Finn Erik Vinje uttalelsen i Som ordet går (s.67), og skriver profetisk at han tror Finstad den kvelden «ryddet seg en plass i norsk språkhistorie». Men Vinjes anliggende i artikkelen er primært at Finstad anvender det engelske adjektivet ålreit som attributiv (og ikke predikativ), som tilsynelatende var utenfor språknormen for låneordet i 1984. Vinje syntes ordbruken var et ålreit dyr, og det er neppe mange som ville reagert på det i dag.

* Illustrasjon: Fra Thomas Rowlandson, The Sheep Breeders Guide, 1861
Sauer er ålreite dyr