Begersvinger

engelsk: elbow-bender; tysk: Suffkopp

En begersvinger er en som er glad i drikke alkohol, som svinger drikkebegeret. Gjerne sosialt (med svirebrødre), gjerne for mye.

Morgenbladet beskriver 26.10.1903 s. 2 de festende: «Istedetfor at sidde i Gabestokken for et nyfigent Publikum, kom de glade Bægersvingere nu til at danne en Slags Maskerade, som i høi Grad morede de forbipasserende». Noe senere i samme Morgenbladet (3.12.1903 s. 2) handler det om den tyske operasangeren Heinrich Bötel som har vært i København og fått mange nye bekjentskaper: «Han viste sig efterhaanden at være en uforfærdet Bægersvinger, der satte Pris paa nogle Timers behageligt Samliv med Vennerne efter Forestillingen».

Arbeiderbladet 25.9.1926 s. 9 setter det moralske aspektet noe på spissen: «Spørsmålet gjaldt ikke bare ham selv, det var om han skulde bli en virkelig far for sine to opvoksende gutter, […] eller om han skulde bli et eksempel på en elegant begersvinger». Det er kanskje implisitt hos Arne Paasche Aasen også, i diktet Skjøgens blomster: «Hun har mange gode venner / i vår store, travle by – / Mangen lystig begersvinger / kan berømme hendes ry».

I Hans-Jørgen Wallin Weihes Rus og språk – ordliste over ord brukt i forbindelse med rus og rusbruk med synonym-ordliste (2000, s. 46) finnes ordet kanylesvinger, definert som en sprøytenarkoman, og det bemerkes at uttrykket uten tvil kommer av begersvinger. Det er kanskje, og heldigvis, ikke så utbredt.

* Illustrasjon: John Leech, i P. Leighs The Comic Latin Grammar, 1840
Begersvinger