Mellom to permer

 

Når noe er mellom to permer, er det en (publisert) bok.

Først er talemåte å se om bokens utilstrekkelighet i J. Brynildsens forord til tredjeutgaven av Geelmuydens Engelsk-norsk ordbog (1886): «stillet overfor den opgave indenfor to permer at skulle tilfredsstille mange forskjellig-artede krav». Det er lignende i tanke i Tromsø Amtstidende 10.5.1899: «Kristendom er liv, den maa leves og praktiseres, vi maa ikke lade den bli staaende mellem to permer, men bringe den ud i livet».

Er permene stive vil det si at boken er innbundet, selv om man strengt tatt kan hevde at det ligger implisitt i ordet permer. Det vil uansett signalisere en bok helt generelt: Aftenposten 25.4.1940 s. 2: «hvert eneste år, har det været et fåtall som har opnådd æren av å komme mellem to stive permer som novellesamling». Sigurd Senje, Kunsten å skrive, og debutere (1957, s. 28): «Begynneren som sender sitt manuskript inn til et forlag med håp om å få det trykt mellom to stive permer […] tar feil hvis han tror det er likegyldig hvordan dette manuskript ser ut.»

Stive permer er selvfølgelig noe mer stas enn softcover, men utover det er det likegyldig, i hvert fall for talemåten.

* Illustrasjon: Thomas Rowlandson, fra Harrisons The humorist 1831
Mellom to permer