Slengkyss, med kysshånd

engelsk: to blow a kiss; tysk: eine Kusshand zuwerfen

Slengkyss, altså et kyss mot hånd eller fingre som forsiktig blåses eller kjærlig sendes imaginært videre i luften mot noen, blir litt brutalt omtalt som slengt på norsk.

Det er først å se på trykk i en stalker-affære fra Stockholm omtalt i Aftenposten 26.9.1861: «Fra sine Vinduer saa Manden igjen, at den anden Herre promenerede udenfor Huset, kastede Blikke og Slængkys opimot vinduerne». I Sverige er ordet registrert i SAOB fra 1790.

I 1896 gir Anders Hovden i Odd (s. 138) eksempel på at slike luftkyss kan blåse liv i glør: «Men daa ho ein dag beintfram sender honom ein sleng-kyss, fatnar den usløkkjelege elden i hjarta hans.» Ordet er med i Hans Ross’ 5te Tillæg til «Norsk Ordbog» af Ivar Aasen (1912, s. 8) med forklaringen fingerkyss. Ordet fingerkyss kan dokumenteres i novellen «Fru Birthe» av Maurits Hansen fra 1834, (her fra Noveller 1882 s. 123): «Den velærverdige og højlærde Hr. Pastor havde om Aftenen […] pakket sin kjære Egtefælle op i den magelige, med Kalesje forsynede Bredekariol, tilkastede hende et hjertlig Fingerkys og gik derfra gravitetisk tilbage til Huset». Det er også å se i en sceneanvisning i Wergelands Stockholmsfareren No. 2 (1837, III,1).

Kysshånd, etter forbilde av det tyske ordet for slengkyss, Kusshand, har mest vært brukt annerledes i norsk og dansk. Det finnes i uttrykket med kysshånd, det vil si med glede, begjærlig, og finnes slik i Biehls oversettelse av Don Quixote fra 1776 (bind 1, s. 78). Grundtvig brukte det ofte, f.eks. i Sværdet Tirfing fra 1809 der Hedrik tar i mot et sverd «af sin kiære Moder med Kyshaand». Uttrykket kan fortsatt dukke opp av og til, som i Adresseavisen 7.4.2008 s. 32: «Dersom Sør-Trøndelag Venstre kan medvirke til dette, bør man ta imot tilbudet med kysshånd.»

Kysshånd er først å finne i Dorothe Engelbretsdatter salme «En af Synd og Sorrig beklemt Siæl» i Siælens Sang-Offer (1699-versjonen): «Hevnens Greene vide strekker, / Søde JEsu! O forlad! / Troens Kys-haand jeg dig rekker, / Tood i Bodens Taare-Bad», men det er uklart for meg om det betyr slengkyss eller takknemlighet her. Det er i hvert fall en kontrast til Stavanger Aftenblad 3.8.2017 s. 20: «Det kom mye rart fra Scaramuccis lepper, også slengkyss til pressen, i de 11 dagene han fikk som kommunikasjonssjef i Det hvite hus».

* Illustrasjon: Emil Sachsse tresnitt av F. Reusche Nord und Süd, 1858
Slengkyss, med kysshånd