Søbe den kål man selv har spyttet i

Utdatert uttrykk som DDO definerer som å «(være nødt til at) acceptere noget man tidligere har forkastet».

Johan Herman Wessel lar Grete helt i begynnelsen av Kierlighed uden Strømper (1772, andet optrin) uttale: «Min Haand jeg skulde give / Til den, jeg før forskiød? Den Kaal, jeg spøtted’ i, Jeg skulde søbe selv?» Det er omtrent samtidig brukt i Charlotta Dorothea Biehls oversettelse av Don Quixote (bind IV, 1777, s. 208): «Der spytter saa mangen een i Kaalen og söber den selv ud». Søbe betyr slurpe, drikke (særlig flytende føde), og kålen skal være godt innkokt for anvendelsen i dette rare talesett.

Knud Knudsen benytter det i Af Maalstriden 1881 (s. 64): «men siden maatte de selv eller deres Efterkommere dog ‘søbe’ den Kaal, som der før var spyttet i». Dagbladet er innom uttrykkets iboende ubehagelighet 20.5.1882: «Det er en uappetitlig Fornøjelse ‘at søbe den Kaal, hvorudi før man spyttede’; men det er til Skam for Menneskene en sport, som har været drevet længe». Et annet eksempel er Arne Garborg i skuespillet Uforsonlig (1888, s. 64): «[det norske Folks] repræsentative Mænd kan gaa hen og søbe den Kaal, han har spyttet i, naar han derfor erholder en passende Godtgjørelse.»

Etterhvert ble talemåten (først i avisen Agder 18.3.1890) forsøksvis oppdatert til å spise kålen, slik man kan se så sent som i i Folkets Framtid 18.7.1986 s. 2: «I sannhet partiet måtte spise den kål de selv har spyttet i.»

Uttrykket er neppe i særlig bruk lenger, men dukker støtt opp i eldre tekster.

* Illustrasjon: Fra Louisa Henrietta Sheridan, The Comic Offering 1832
Søbe den kål man selv har spyttet i