Ingen skade skjedd

engelsk: No harm done; tysk: nichts passiert

Denne faste uttrykksmåten finner jeg først i Dorothe Engelbretsdatters salme Den Food-tørrende Synderinde i hennes andre samling Taare-Offer fra 1685: «Blevst du skiønt eftertalt af Verdens kælen Unger, / Var ingen Skade skeed, hver Fugl med sit Neb siunger». Om det er sant at det ikke oppstår skade av at hver synger med det nebb man har, er dog tvilsomt.

Uttrykket står ofte alene som en konstaterende og ufullstendig setning, som her fra NRK Rogaland 6. oktober 2016: «Da brannvesenet ankom Armauer Hansens vei, viste det seg at den mistenkelige svielukten kom fra et stearinlys. Ingen skade skjedd.» Et eksempel på frasens fasthet ser vi ved at det fungerer i slike merkelige konstruksjoner som i Annie Burrows Hans livs kjærlighet (2014): «Det er ingen skade skjedd i å tilby mannen litt trøst, er det vel?» Menn flest vil nok si seg enig.

* Illustrasjon: Andreas Bloch, Maneten, 1911
Ingen skade skjedd

Legg igjen en kommentar