Sette makt bak kravet

Enhver kan stille krav, men først ved å sette makt bak det, viser en at det får konsekvenser om kravet ikke blir møtt. Slik sett er det en trussel. Det kan også være en forsering.

Formuleringen er først å se i Fædrelandsvennen 2.5.1899 s. 2, der manglende oppslutning om 1. mai beklages: «Der er endnu mange Arbeidere, som ikke indser Betydningen af, at de har en Dag, paa hvilken de samler sig og optræder for sine berettigede Krav. Samler sig saaledes, at de andre Samfundsklasser ikke bare forstaar, hvilke Krav det det gjælder, men saaledes, at det bliver klart, at det staar en Magt bag Kravet.»

Nils Christie viser fra ord til handling-betydningen i Den gode fiende (1985, s. 92): «Guatemala ble i en periode styrt av en president som stod for hovedandelen av narkotikaeksporten fra landet. Til slutt ble det for pinlig, og USA satte makt bak kravet om å få ham fjernet som president. Men eksporten går som før.»

* Illustrasjon: Thomas Rowlandson, The English Dance of Death, 1815

Sette makt bak kravet