Støvets år

Opprinnelig var støvets tid 70 år, og ment om den alder da de fleste dør av elde og blir til støv i overensstemmelse med jordpåkastelsens ritual hentet fra Første Mosebok 3,19. Her står det «Støv er du, / og til støv skal du vende tilbake» (men formulert i dagens seremoni i Den norsk kirke som «Av jord er du kommet. Til jord skal du bli», jf. det engelske ashes to ashes, dust to dust). Med tiden er nok støvets år forskjøvet i takt med økt levealder, og er nok gjerne ment vagt eller humoristisk om alderdommen generelt.

Halvfjerdsindstyve er støvets år,
de stolteste strid og møje;
om firsindstyve en kæmpe når,
des mere han har at døje.

Slik lyder tredje vers i Grundtvigs salme «For dig, o Herre, som dage kun»  fra1841. Forfatteren har nok vært på besøk i Salmenes bok 90,3: «Du lar mennesket bli til støv igjen» og like nedenfor i 90,10: «Vår levetid er sytti år, / åtti når det er styrke til det. / De beste årene er fulle av strev og urett. / De går fort, og vi flyr av sted.» Allerede i 1789 skrev Thomas Thaarup Sørgecantate over Stampe med teksten «Syv Gange ti er Støvets Aar; / Men sjælden, sjælden fleere» i fortalen. «Syv ganger ti er støvets år» er også en del sitert i aviser og litteratur.

Frasen «støvets alder» er nok av det samme opphav. «Til hvilken Art hører Statsminister Johan Sverdrup – til de udvalgte, som naar sin Storhed i sine Dages Slut, eller til de Menige, som overlever sig selv, naar de har overlevet Støvets Alder?», sto det i en tekst til Sverdrups 71 årsdag i Dagbladet 30.7.1887 s. 1. Sverdrup ble kastet to år senere og han døde i 1892, men han er vel en av de mer ruvende skikkelser i norsk politisk historie. Også dette uttrykket ser man er en ganske relativ angivelse for tiden nær døden, for eksempel i artikkelen Sexgale bananfluer på fylla av A. Christensen på forskning.no 3.1.2008: «Det må anføres at bananfluer nærmer seg støvets alder når de er over to uker gamle.» To uker eller 75 år: Til støv blir vi alle, statsministre og bananfluer.

* Illustrasjon: Theodor Kittelsen, Aa du slette tid, 1892

Støvets år