Få i pose og sekk

engelsk: have it both ways, have your cake and eat it, too;
tysk: dobbelt gewinnen, auf zwei Hochzeiten tanzen

Så mye som mulig. I overflod. Mer enn man har behov for. Å få eller ønske seg i pose og sekk, er en slags pleonasme, altså å få eller ønske seg smør på flesk, for å fremheve det unødvendige, urimelige eller grådige.

Uttrykket har famlet seg gjennom tidene med litt ymse bærbare oppbevaringsgjenstander. I Nabals Comœdia fra ca. 1600 (s. 7) lyder det: «Vist er hand en Nar och gieck / Men hand haffuer noch i thasch och seck / At ieg icke ved hans lige». Moth (ca. 1700) har i sin ordbok formuleringen: «liflig de fik bâde i dose sek og i pose» (dose kan bety en liten eske, ifølge samme ordbok). I Don Quixote (1777, IV, s. 198) får man «baade i Rose og Pose, som man siger», og som godt kan hende at man slett ikke sa, men bare var en cervantisk spøk i god oversettelse av Biehl. Men alt i Samsons Fengsell fra ca. 1600 (s. 65) var også dagens variant et alternativ: «Da kannd Ieg vell yde minn skylde / En huer mandz Posse oc seck fylde». Og i poser og sekker skulle det etter hvert hovedsakelig fylles.

Barbra Ring har en uvanlig, men ved ettertanke kurant, anvendelse i en replikk i Den rette fra 1912 (s. 111): «Vet ikke du, at Marja lar sig skræmme baade i pose og sæk, bare non ser paa hende.» Å la seg skremme i overflod til glede for ertekrokene, er vel greit nok, og lignende blir det kanskje når avisen Fiskaren på forsiden 26.1.1996 hevder at «Svenskene krever med pose og sekk» i forhandlinger om en handelsavtale. Det er fiskekvoter de vil fylle dem begge med. Man ser for seg Svensson stå der med sekken på ryggen og posen i hånden og kreve!

Et tidsriktig eksempel både på bruk og tidene vi lever i, er fra et intervju i Natt og dag Øya spesial 2017 med en av matleverandørene på Øyafestivalen. På spørsmålet om trender, er svaret at kundene «skal ha både i pose og sekk, det skal være sunt og fresht og du skal ha kjent kua, men det skal også være guilty pleasure». Slik fyller man både magesekk og samvittighetsposen med Dagrosburgere i det 21. århundre.

 * Illustrasjon: Thomas Hood, The Comic Annual 1832

Få i pose og sekk

Legg igjen en kommentar