Alle monner drar / et piss i havet

Theodor Kittelsen, Ordsprog 1898

engelsk: every little bit helps; tysk: Auch der kleinste Beitrag zählt

At alle monner drar, er noe musa sier, før det tillegges at «den pissa i havet». Betydningen er at også små bidrag hjelper. Ordtaket er i dag oftest delt i to. Man sier typisk at noe bare er et piss i havet eller at alle monner drar.

I Laales ordspråk fra 1300-tallet finner man en lignende mening i «Allæ baadhe [nytte, fordel] hiælppe» (PL B nr. 800), som Christiern Pedersen forklarer i utgaven fra 1515 som at man kan regne med at større goder vil komme ut av mindreverdige varer. Peder Syv (II, 1688, s. 117) kan mer kjent fortelle at «Liden hielp er og hielp, sagde mygget, det pissede i havet».

En eldre norsk håndskrift med dialektprøver og ordtak fra Vest-Agder skrevet ned tidlig på 1600-tallet, har: «Dæ giærre monn Musaa Miger i siøen», som den ukjente skriveren har forklart med at det «hielper Musen pisser j stranden; thi al baade hielper» (Hannaas 1911, s. 31). Og i Jonas Ramus’ Ordsamling, Norderhov fra 1698 (en av de norske innsendelsene til Moths ordbok) dokumenteres uttrykket på oppslaget monner: «Monner, giør mon: det voxer det forbedris, crescit, augetur, Det giør monn at musen pisser i havet». (Moth ser for øvrig ikke ut til å ha tatt det med.)

At noe monner, er altså noe som forøker verdien eller virkningen, eller, som det forklares hos Kalkar, gjør forskjell, forbedrer. Ordet, som kommer av norrønt munr (NAOB), brukes nok ikke så mye uten i formuleringer der noe (ikke) monner eller monner lite, i de litt gammelmodige uttrykkene «ta sitt monn igjen», «gjøre god monn» eller altså helst når en forklarer småtterier og sparsommelighet med at «alle monner drar».

Nederlenderne har mange varianter av uttrykket (Wander ramser opp 16), ikke minst gjenfinner vi hos dem Laales formulering «alle Bate helpet», og også «’alle beetjes helpen’, zei de mug en hij pieste in zee», «alle baat helpt, zei de muis, en ze waterde in de zee», osv. En nedertysk opprinnelse er vel sannsynlig.

I en engelsk ordspråkssamling fra 1671 kan man se at gjerdesmetten tilsvarende sier «All ekes [or helps] as the Geni-wren said, when she pist in the sea» (John Ray, A collection of English proverbs, s. 131. I Baer 1983 hevdes det kjent siden 1602). Det er ikke så mange varianter å finne av denne i moderne engelsk, men Neil Gaiman oppgis å ha skrevet noe som lyder velkjent i Dream Country: «every little bit helps, as the old woman said when she pissed in the sea».

At disse monnene «drar», finner jeg først i langt nyere tid. Det er brukt slik i Den Norske Rigstidende 28.6.1860 (s. 591) hvor skribenten ivrer for å støtte Jacob Nicolai Walsøe økonomisk for hans utvikling av en fiskegarnmaskin, og dette er noe av en æressak for vårt land, hevdes det, om enn av typen «om hvilke det heder, at ‘alle Monner dra’r.’» Det siste gjorde det kanskje ikke helt overbevisende. Og selv om han fikk en del finansiering av staten og andre, falt det som mange av Walsøes oppfinnelser i fisk.

I vittighetsbladet Vikingen for 5. januar 1878 s. 2 leser vi: «Man kan sige, at en saadan Sum [1,5 millioner kroner] i Statskassen bare er ‘en Skrædder i Helvede;’ men ‘alle Monner dra’r,’ som bekjendt». At en skredder i helvete kunne sammenlignes med et piss i havet, er ganske morsomt, selv om man kunne ønske seg at noen flere av dem var tilbake på jorden, siden yrket nesten er borte og jeg sårt kunne trengt noen centimeter på dressen etter all juleribben.

Alle disse eldre eksemplene leder opp til uttrykksmåten «et piss i havet», som i dag er den mer utbredte halvdel av ordaket om man skal avgjøre på grunnlag av frasesøk med Google. Det er forholdsvis nytt på egne ben; tilsynelatende er det først satt på trykk i Morgenbladet 7.8.1973 s. 3 der «ensidige utfall mot Arbeiderpartiet fra SV’s side blir som musas piss i havet i forhold til den kloakk som flommer ut av DNA’s LO-finansierte aviser». Det er harde ord, og altså av sine egne man skal ha det. Noe senere blir ikke musa nevnt: «Går utviklingen riktig skjevt, vil dette bare nærmest være som ‘et piss i havet’», skriver Norges Handels og Sjøfartstidende 12.7.1976 på s. 8.

Uttrykket er sikkert brukt før 70-årene, men som en vulgær fetter av at noe er en dråpe i havet har det antagelig begrenset seg til muntlig tale. Selv musa i Kittelsens illustrasjon over, nøyer seg med å tømme nattpotten i havet så selve urineringen ikke blir for eksplisitt. Det skyldes nok en skvett bluferdig sømmelighet i den språklige havstorm.

Alle monner drar / et piss i havet