Lure opp i stry

Illustrasjon av Johan Eckersberg til P.Chr. Asbjørnsen, Juletræet, 1850 (Bjørnen og Ræven)

Å lure eller narre noen opp i stry er å lure eller snyte noen grundig.

Stry er trevler av hamp eller lin, gjerne i form av en sammenfiltret bunt, og kanskje kommer uttrykket av assosiasjonen til en slik floke. 

Ivar Aasen inkluderte et lignende uttrykk i Norske Ordsprog fra 1856 (s. 249): «Dat vardt upp i stry», forklart som «Der blev ikke noget av det», og stedfestet til Bergens stift. Samme år kan man lese formuleringen narre opp i stry brukt i dagens betydning i bergenseren Frederik Ludvig Vibes oversettelse av Aristofanes komedie Fuglene (s. 168).

Nettavisen skriver 13.10.2004 under overskriften Gutt solgte luft levde i luksus, at «Tenåringen hadde åpenbart lest eventyret om keiserens nye klær og lurte nettkjøpere opp i stry». Stry er nå tross alt litt mer enn luft og keiserens imaginære klær, men man skal vel ikke være for vrang.

Lure opp i stry