Bedre lykke neste gang

Illustrasjon: Thomas Hood, The Comic Annual, 1830-årene

 engelsk: better luck next time;
tysk: Mehr Glück nächstes Mal

Bedre lykke neste gang er en formulering brukt for å formidle sympati når noens foretagende ikke har gått så bra.

Uttrykket blir ofte brukt sarkastisk, noe som ligger i tonefallet eller må forstås fra sammenhengen. Eller ved hjelp av anførselstegn, kanskje, som i Morgenbladet 16.2.1869, s. 3: «de græske Kraftpatrioter faar trøste sig med et: ‘bedre lykke næste Gang’». En tidligere bruk i Christiania-Posten 12.9.1851 s. 1 innebærer ingen lykkeønskning, så den er kanskje diskutabel og tilfeldig, men den kan også indikere uttrykksmåtens eksistens: «De, som ere skuffede for deres Andel i Byttet, haabe bedre Lykke næste Gang».

Talemåten er lånt fra engelsk, better luck next time. Marryats Jacob Faithful (1833/34) blir tidvis oppgitt som opprinnelsen (se som eksempel, M.H. Manser, The Facts on File: Dictionary of Proverbs s. 25), men det er mulig å finne tidligere eksempler på anvendelse, som Thomas H. Bayly i The Aylmers (vol 2 s. 237) fra 1827: «Never mind, cheer up, better luck next time». 

Bedre lykke neste gang