Starte fra scratch

engelsk: from scratch; tysk: aus dem Nichts

Å begynne helt fra start, starte på nytt, fra bunnen av. Tidvis brukes også begynne fra/ scratch.

Uttrykket er lånt fra engelsk, der det har samme overførte betydning og er kjent siden 1853 (The Era, desember). Opprinnelig var det et sportsuttrykk, hvor «the scratch» var startstreken risset i bakken. Den billedlige betydningen utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handikapp, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra startstreken.

På skøyteløp passer uttrykket bra, da man gjerne setter et godt hakk i isen med skøyten før start. Den tidlige norske bruken handler da også ofte om dette. Her i Morgenbladet 3.2.1894 (s. 2, Skøitesport): «Et 1 Miils Handicap-løb fandt Sted samme Dag. […] Mike Johnsen var No. 2. O. Rudd, som startede fra Scratch, kom ind i 3.01 2/5.» En ikke navngitt forfatter av Skøitekongen Oscar Mathisen – Hans og de andres rekorder (1938 s. 60) har denne konstruksjonen: «Løpene skal avholdes på dobbelt bane og foregå fra scratch start».

Uttrykket tok steget ut av idretten i 50-årene, se Norges Handels og Sjøfartstidende 14.7.1954 s. 3: «bladet mener derfor at skipsfartsforslagene dermed vil måtte ‘starte fra scratch’ igjen og baseres på økonomiske fakta».

En typisk nåttidsbruk med samme betydning som med blanke ark finner vi i Vigdis Hjorths Drama med Hilde (1987): «Istedenfor […] arbeidet hun seg ned mot et nullpunkt, et sted hvor hun håpet at alt kunne begynne fra scratch.» Et lignende eksempel er J. Ostengen i Natt & Dag, nr. 3. (2011 s. 49, Scenekunst): «Forestillingen jobbes frem fra scratch, uten noe manus i bånn».

Starte fra scratch