Undertekst

Illustrasjon: A Man of Feeling, Thomas Rowlandson 1811. Kanskje ikke så subtilt, men flere typer undertekster i ett bilde.

engelsk: subtext; tysk: Subtext

Konkret om tekst plassert under noe, f.eks. i tegneserier, under bilder og illustrasjoner og særlig filmtekster. Billedlig brukes det om noe som ikke sies uttrykkelig, om mening som ligger under, typisk budskapet i litteratur og andre ytringer med flere lag, det som skjer mellom linjene.

En god illustrasjon er i Michael Meyers biografi, Henrik Ibsen (1971 s. 495): «en skuespiller som skal mestre den slags replikker, må følge teksten, men spille på underteksten – illustrere de tanker som skjuler seg mellom linjene».

Ordet er en oversettelse av det engelske subtext, et begrep som igjen skal være utviklet av russiske Konstantin Stanislavskij (død 1938; «pod-tekst») som del av hans berømte skuespillermetode. Begrepet ser ut til å være bredt diskutert i engelsk Stanislavskij-teori fra 1960-årene, og på denne tiden også i en norsk aviskronikk (Aftenposten 14.11.1964 s. 2), som noe ironisk er dekket med en stor, svart sladd i mitt arkivabonnement: en virkelig undertekst. 

Undertekst