Trekkplaster

Illustrasjon: George Cruikshank, The inconveniences of a crowded drawing room, 1818

engelsk: drawcard, crowd puller; tysk: Zugpferd

Et trekkplaster er en attraksjon, noe eller noen som i egenskap å være kjent og populært får folk til å komme.

Et trekkplaster er egentlig et plaster som suger puss ut av byller og lignende: «man blander [dueskarn] undertiden i Trækplaster eller i meelige Omslage for at opløse slimige Hævelser eller Vandbylder», som det står i oversettelsen av Valmont de Bomares Natur-Historie (b. 2, 1768, s. 78).

I det hele tatt er det et ganske usannsynlig utgangspunkt for et språklig bilde på en attraksjon. Likefullt brukes det slik i avisen Den Constitutionelle 6.11.1841 s. 2: «I Mangel af Mad … har Directionen for den store kongelige Opera i Stockholm grebet til det gamle Trækplaster, Maskeraderne.» Det kan jo tenkes at maskerade føltes som en slags betennelse når blodsukkeret sank og sulten gnog i operapausene. En slags overgangsform til dagens betydning, der bruken nok kan tolkes både sånn og slik, finnes i S. Meislings Theriokepophilus (1838 s. 23, via ODS): «Vi smukke Piger, vi ere just det rigtige Trækplaster paa de unge Herrers Pung.»

Det kan se ut som om matproblemene fra stockholmsoperaen var tatt på alvor ved en anledning i Verdal, ifølge avisen Innherred 31.3.2022 s. 20: «med Joffe’s hjemmelagede burgere som ekstra trekkplaster så hadde nok Hynne håpet på litt bedre oppmøte.» Eller kanskje ikke.

Trekkplaster