Vår nabo i øst

Illustrasjon: Fred W. Rose, Serio-Comic War Map (1877)

Oftest Russland.

Den Constitutionelle 5.7.1836 s. 2 omtaler årsaken til inndragelsen av de svenske avisene Nya Argus, Götha Runor og flere andre «formodentlig formedelst en Artikel imod den mægtige Nabo i Øst», noe som indikerer mindre pressefrihet og mer respekt og redsel for Russland under Karl Johan.

I O.A. Øverland, Illustreret Norges Historie (b5,1, 1891, s. 956) er det også snakk om den «megtige» naboen, Russland: «Men i Sverige hemmedes dog den nordiske Tankes Fremvæxt meget snart ved Frygten for den mægtige Nabo i Øst». Haakon Lie ga i … slik jeg ser det (b1, 1975, s. 296–297) en påminnelse om nabolandet som sikkert bør gjentas med jevne mellomrom: «I oktober 1962 hadde Khrusjtsjov prøvd å sette opp sine rakett-stillinger på Cuba. Verden hadde i noen spennende dager svevd mellom krig og fred. Vår nabo i Øst var ikke fullt så fredelig som SF hadde yndet å fremstille ham».

Vi har likevel flere naboland i øst. I Tromsø Stiftstidende 17.5.1888 dreier bruken seg om Finland: «det er at haabe, at vor regjering vil tage sig alvorligt af den og tillige søge at faa en liberalere overenskomst med vor nabo i øst». Heldigvis har vi fått ganske liberale avtaler med finnene siden 1888. Det kan sikkert finnes tilfeller hvor også Sverige er omtalt slik, men det er uten tvil i første rekke Russland (eller i perioden: Sovjet) som får denne omskrivningen. På et vis fungerer uttrykksmåten nesten som et noanavn for et unevnelig naboland.

Vår nabo i øst