Som man reder, ligger man

Illustrasjon: Olaf Gulbransson, fra Sprüche und Wahrheiten 1939

engelsk: as you make your bed, so you must lie on it, to sleep in the bed one has made;
tysk: wie man sich bettet, so liegt/schläft man

Man må ta følgene av hva man har satt i gang.

«Din seng er red, din bolig er rede / I helffuede, i den gloende hede», heter det muntert i Tobiæ komedie (ca. 1600, II,8). Jeg antar den redde seng symboliserer at alt er gjort klart og ferdig møblert til innflytting. Det gir en assosiasjon til en oppredd seng som selve destinasjonen, men her uten at det nødvendigvis er den som skal ligge i sengen som har redd opp. Hos Peder Syv (Danske ordspråk I 1682, s. 389) lyder det «Ligesom mand reder under sig, saa ligger mand». Norske Hans von Aphelen syntes det var verd å ta med i sin dansk-franske ordbok fra 1775 (s. 553): «Som man reder sin Seng ligger man, comme on fait son lit on se couche».

I Hilde Bondeviks Tenkepauser 1 (en lærebok i filosofi for videregående skole) sammenlignes kastesystemet i India som sosial orden og uttrykk for karma med vestlige ordtak som «enhver er sin egen lykkes smed» og «som man reder, så ligger man». Jeg vet ikke om jeg helt synes det passer, men felles er kanskje at de tilhører den mindre bløthjertete grenen av anskuelser. Det ligger også et slags den som er med på leken, må tåle steken i tillegg til et du får som fortjent i uttrykket. «– Hva tenker du om at norske fotballklubber har så ulike forutsetninger når det gjelder stadion?» spør Aftenposten den 9.5.2015 daværende daglig leder i FK Haugesund «– Som man reder, ligger man, tenker jeg», svarer Skjærstad, som da hadde ganske nytt og blankt stadion.

På tysk, wie man sich bettet, so liegt man, kan det nesten virke litt passivt: som du legger deg i sengen, ligger du. Man har litt lyst til å spørre: hvorfor det? Det er da bare å snu seg. Det tyske (plattyske) forbildet, finnes i Tunnicius’ Proverbia Germanorum fra 1514 (nr. 56): «Wan dat bedde gemakt is, so mach men dâr up slapen» med latinvarianten «Illico dormitum strato potes ire cubili», som vel blir har du redd opp sengen, kan du sove i den. Noe eldre latinsk anvendelse, finner jeg ikke.

På engelsk er det i Gabriel Harveys Marginalia (ca. 1590, s. 88) man først har funnet det i bruk: «Lett them take there owne swynge: and go to there bedd, as themselues shall make it». Som eksempel på hvordan uttrykk kan utvikle (og blande) seg, bør nevnes replikken til en sinna Timmy Gresshoppe i Disney-filmen Pinocchio fra 1940: «You buttered your bread, now sleep in it!» J. Speakes Oxford Dictionary of Proverbs (s. 198) hevder at as you make your bed, so you must lie upon it (og lignende) er hentet fra fransk, hvor det er kjent fra det 15. århundre. Tidsangivelsen lar seg i hvert fall bekrefte i La vie et passion de Monseigneur Sainct Didier fra 1482, der det er lagt i munnen på demonen Belphégors: «comme on faict son lict, on le treuve». Det er det også mer mening i: Som man rer sin seng, finner man den. Sankt Didier (eller Desiderius), en noe mytologisk helgen, forsøkte angivelig å hindre vandaler fra å massakrere innbyggerne i byen Langres der han skal ha vært biskop på begynnelsen av 400-tallet. Det lyktes ikke, men selv la han svært verdig hodet på blokken for å bli halshugget, og slik martyr. Uttrykket passer på en bisarr måte godt om akkurat ham.

Som man reder, ligger man