Ha et horn i siden på noen

Illustrasjon: Thomas Hood, (1799–1845)

engelsk: have a grudge against someone; tysk: einen Pik auf jemanden haben

Bære nag, være bitter for noe på noen. Beskrivelse for uvennskap. Ofte om å ha en mindre, uløst sak med noen, men intensitet vil variere etter omstendighetene. Noen eksempler: Rogalands Avis 27.1.2018 s. 55: «Jeg må innrømme at jeg har et horn i siden til NTF». Henrik Almskog, Mordere i midnattssol 1997 s. 231: «Haldor hadde fått et lite horn i siden på meg etter min obsternasighet». Henrik Ibsen Samfundets støtter (1877 s. 167): «Jeg skønner nok at De har et horn i siden til manden; men vil De ham tillivs, så bør De vælge en anden anledning.»

Falk og Torp (1903) hevder det er et bilde lånt «fra den stangende okse», og likeens i Hellquist (1922). Det virker i og for seg rimelig at metaforen er hentet fra okser som kjemper med hverandre, og med tiden anvendt noe nedskalert i heftighet, men det er så vidt jeg kan skjønne en formodning.

Uttrykksmåten er ganske gammel, men eksemplene virker rimelig konsistente i sin bruk. I svensk er det registrert fra 1535 (SAOB): «The begynna haffwa hornen j siidhon på hwar annen». Kalkar gjengir Niels Helvad (før 1634): «den leedige Sathan haffuer offte forsøgt at hafue hornet i siden paa mig». Moth (1700) har nedtegnet: «h[an]d vil altid have et horn i siden pâ ham», mens latinekvivalenten der er uten interesse for formuleringen.

I svensk har man (i dag) horn i siden til, i dansk er hornet i siden mens det i norsk kan opptre med begge preposisjoner, men med en overvekt sammen med til.

Ha et horn i siden på noen