bak enhver stor mann står en kvinne

Illustrasjon: Th. Petterson, Humoristen, Julenummer 1915

engelsk: behind every great man is a great woman;
tysk: hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau

En manns prestasjoner er i virkeligheten hans kones (eller mors), som enten er den egentlige hjernen bak eller i det minste fasiliterer for storhet og suksess. Underforstått er den kvinnelige aktør holdt i bakgrunnen på grunn av sitt kjønn og/eller sin rolle i samfunnet.

Dette er mer en formel enn et fast uttrykk: bak en (stor/suksessfull/vellykket osv.) mann står en (sterk, stor, forundret, glemt, ignorert osv.) kvinne. Og videreutviklinger er det mange av: Henrik Tikkanen skal ifølge Märta Tikkanen (2013) ha sagt at «bakom varje stor man står en kvinna och framför varje stor kvinna står en man», som jo er vittig, men ekstra påfallende da det knapt lar seg gjøre å finne en artikkel om forfatteren Märta uten at kunstnerektemannen Henrik bli utførlig omtalt.

Humoristisk mente varianter er det også mange av, gjerne som hos Knut Yran og Ole Jacob Bach, «Schønings gate revisited» (André Bjerke i lek og alvor 1982 s. 34): «Det er sagt at bak enhver stor mann står en forundret kvinne og ofte flere forbløffede venner».

Engelsk fraselitteratur (se f.eks. på phrases.org), ser ut til å mene formuleringen kom i bruk i 1940-årene, og senere aktualisert med gryende feminisme og økende fokus på den manglende anerkjennelse av kvinnenes bidrag i et diskriminerende arbeids- og tankeliv. Det stemmer nok ikke helt, for det hadde neppe noen veldig kvinnesak-konnotasjon i sin opprinnelse, men det kan tenkes at hva man har lagt i formuleringene har forandret seg med tiden. Se bare setningen hos den kanadiske krimforfatterpioneren May Agnes Fleming i One Night’s Mystery fra 1876 s. 348: «In the case of almost every successful man there is always a woman who does for him what he cannot do for himself, a good genius in petticoats without whom success could never have been achieved.» Det er omtrent det samme, men ganske uforpliktende. Det ligner på enhver tale holdt av den jubileumsfeirende mannlige akademiker som takker sin kone, uten hvis støtte og styrkende hånd (implisitt: fordi du tok deg av ungene, vasket mine klær og laget mat til meg) intet hadde vært mulig. Det er selvfølgelig også en sannhet i slikt, men ikke helt den man kanskje skulle ønske seg i likestillingens navn. Her er hva avisen Dagen skriver 10.11.1930 (s. 6): «det er næsten alltid en god og velvillig mor bak en stor mann» (avisartikkelen handler naturligvis egentlig om at husmoren må gi barna sine epler å spise).

Og hvilken tanke lå bak da Henrik Ibsen i Peer Gynt (1867 s. 84) lar Bøjgen forklare hvorfor han ikke får tatt Peer slik: «Han var for stærk. Der stod Kvinder bag ham»? Det var kanskje å slå et slag for kvinnens underkjente betydning hos en progressiv Ibsen. Mor Aase og Solveigs avgjørende rolle for Peer Gynts frelse er selvfølgelig et sentralt tema i stykket, men i sammenhengen er det et snev av deus ex machina-løsning over scenen. Man blir ikke helt overbevist om hvorfor Bøjgen bare gir opp idet Peer faller om. Men ordlyden er sterk, hvem vil vel krangle på et slikt argument? Aha, ja, selvfølgelig! når det står kvinner bak, må selv de underjordiske krefter (hvis det er det Bøjgen er) slå retrett.

«There has nearly always been a good wife behind every great man, and there is a good deal of truth in the saying that a man can be no greater than his wife will let him», kan man lese i antologien The Golden Treasury of Poetry and Prose redigert av Francis F. Browne (1883 s. 115). Dette (langtfra gyldne) måkeegget av en anonym sentens er inneklemt mellom Richard Lovelaces Love and Friendship, som slutter slik: «If I have freedom in my love, / And in my soul am free, / Angels alone that soar above / Enjoy such liberty», og et påfølgende hjerte-utenpå-blusen-dikt, A Womans Question, av Adelaide Anne Procter om å satse hele seg selv betingelsesløst på sin frier: «Whatever on my heart may fall – remember, I would risk it all!» Ironien er ganske sikkert utilsiktet.

bak enhver stor mann står en kvinne