Unntaket som bekrefter regelen

engelsk: the exception that proves the rule;
tysk: die Ausnahme bestätigt die Regel

Det er slikt man sier når en regel man har stilt opp eller følger viser seg å ikke holde vann. Denne frasen ser umiddelbart ut til å stå på skuldrene til ingen regel uten unntak, som det identifiserte unntaket som altså ingen regel kan eksistere uten. Men det er selvfølgelig ingen forutsetning at når et unntak skjer, så er derved noen som helst regel bekreftet. Verden er full av uregelmessigheter, så det burde ikke vært nødvendig å forsvare unntak med nonsens. Les videre «Unntaket som bekrefter regelen»

Unntaket som bekrefter regelen

Ingen regel uten unntak

engelsk: there is an exception to every rule; tysk: keine Regel ohne Ausnahme

En bortforklaring når hendelser ikke følger etablerte regler. Denne påstanden, som ganske ukritisk hevdes straks en regel man følger likevel ikke passer, handler oftest om at man ikke er villig til å gi opp et synspunkt selv om man ser den motbevist. Les videre «Ingen regel uten unntak»

Ingen regel uten unntak

Utenfor folkeskikken

engelsk: out in the sticks, miles from anywhere; tysk: (janz) weit draußen, jwd

Folkeskikk, altså en viss høvelig oppførsel, er nyttig der mennesker omgås og bor tett på hverandre. Hva som er folkeskikk forandrer seg naturlig nok med tid og sted, men det som er helt utenfor den, må være fjerntliggende og grisgrendt. Kanskje steder som Det ville vesten, Ytre Enebakk og huttiheita. Les videre «Utenfor folkeskikken»

Utenfor folkeskikken

Ukrutt forgår ikke så lett

engelsk: ill weeds grow apace; tysk: Unkraut vergeht nicht

Uttrykket beskriver at det uvelkomne (gjerne personer) er vanskelig å få bukt med. Eller som Willy Flock omtaler dette ordtaket i Waisenhus-gutter ved Christiania Opfostringshus (1998, s. 166): «Det betyr at det uønskede her i livet klamrer seg fast som blåskjell til svaberg.» Les videre «Ukrutt forgår ikke så lett»

Ukrutt forgår ikke så lett

Gå til urnene

the-comic-offering-seymour-1832-sheridan

engelsk: go to the polls, go to the ballot boxes; tysk: an die wahlurne gehen 

Gå og stemme. En valgurne er en forseglet kasse med en åpning til å levere sin stemmeseddel i. I hine dager var det en faktisk urne, for eksempel beskrevet i Aiskylos’ Eumenídes fra 458 fvt. (Østbyes overs. i Orestien, 1926, s. 156): «Naar urnen tømmes, venner, tæl da hver en sten», hvor avstemningen gjaldt skyldspørsmål i en rettssak, og «stemmene» var valgsteiner. Les mer detaljert om stemmeurner og metode i Aristoteles’ Athenian Constitution (kap. 68). Andre måter å stemme på, er f.eks. ved håndsopprekning (som fortsatt benyttes mange steder i Sveits, jf. Rhodes, The Oxford Handbook of Political Leadership 2014, s. 46) eller endog ved akklamasjon (typisk på styremøte i borettslaget), og forsøksvis elektronisk på internett. Les videre «Gå til urnene»

Gå til urnene

Ubeskrevet blad

t hood stuffed bird 1835

engelsk: blank page; tysk: unbeschriebenes Blat

Blad her er et ark, så formuleringen betyr et blankt ark, og egentlig det samme som tabula rasa, men det brukes mest om en person man ikke vet noe om, en ukjent kapasitet.

Noe lignende, men mer som en del av historien som ennå ikke er hendt eller skrevet, sto i Morgenbladet 20.7.1862: «Sagaen har meget fagert at berette herom, kanske ogsaa et og andet uskrevet Blad igjen for Fremtids Idrætter». Helt i vår betydning er eldste funn 5.1.1875 i oversettelsen av Gustav Gans zu Putlitz’ novelle Glød under Asken som gikk som føljetong i Bergens Tidende s. 3: «Det vilde sletikke interessere En, om hun sletikke var Andet end et ubeskrevet Blad». På tysk finner jeg spor etter billedlig bruk i hvert fall fra slutten av 1700-tallet (eksempelvis i Benedikte Nauberts Walter von Stadion, 1792, s. 374).

Pseudonymet Marie (Antoinette Meyn) benytter det litt annerledes i Ved egen Kraft? (1879, s. 257): «og naar Dagen er endt, vil jeg kunne sige til mig selv: Atter et ubeskrevet Blad i dit Livs Bog, atter en Dag, hvor du har modtaget alt og givet intet igjen». Et typisk eksempel på bruken i dag (altså som ukjent), er fra V75-tips (travtips) i Dagsavisen 16.7.2015, s. 30: «Vi er meget spent på det Up To Love kan, for hesten er rett og slett et ubeskrevet blad for oss.»

* Illustrasjon: Thomas Hood, The Comic Annual 1835

Ubeskrevet blad