Alfabetisk register

– med enkle opphavsopplysninger

062-hans-holbein-1523-death-letter-a-q87-298x300062-hans-holbein-1523-death-letter-b-q87-300x300062-hans-holbein-1523-death-letter-c-q75-303x300

Årstallene viser til første forekomst jeg har funnet på norsk (eller eldre dansk), eventuelt cirka-år eller århundre der dette er uklart. (I kursiv og parentes finnes opphavsangivelser der uttrykket er kommet fra andre språk, men ikke nødvendigvis direkte og uansett kun så langt jeg har funnet ut. For disse tas forbehold for stor usikkerhet i en del tilfeller.) Tidfestingen i vårt språk kan relatere seg til eldste forekomst som klisjé, ikke nødvendigvis da ordene ble skrevet første gang. Uttrykk som har endret meningsinnhold, kan være oppført med to årstall. Også enkelte usikkerheter kan gi to årstall. Der forekomsten først opptrer i en oversettelse, oppgis oftest oversetterens navn. Oversettelser innebærer ikke nødvendigvis at frasen også er å finne i det originale verket. Der klisjeen først opptrer i en eldre avis, oppgis oftest bare avisnavn, siden det lenge var uvanlig å signere avisartikler. Uttrykk som har opphav i Bibelen, eller der Bibelen er sentral for etymologien, vil ha varierende opprinnelsesangivelser etter skjønn.


#

1984, 1953 R. Jungk (fra eng., 1948 G. Orwell)

Abenomics, 2012 viser til Shinzo Abe, se Nixonomics

Abrakadabra, 1753 L. Holberg (ca. 200 S. Sammonicus)

Achates, 29–19 fvt. Vergil, se Tro Achates

Ad acta, 1833 Morgenbladet (fra lat.)

Ad fontes, tidlig 1900-tallet (fra Bibelen, GT / fra sp., 1500-tallet)

Ad undas, 1827 H. Wergeland (fra lat., 29 til 19 fvt. Vergil)

Adam, se Adams barn, AdamsepleDen gamle Adam, Hvor lenge var Adam i paradis?, I Adams drakt,

Adams barn, 1578 H.C. Sthen (fra Bibelen, GT)

Adamseple, 1618 A. Arrebo / ca. 1700 M. Moth (fra Bibelen, GT)

Agnes i senga, 1935 P. Thomsen

Agurktid, agurknyheter, 1886 Hedmarkens Amtstidende (fra eng., 1698)

Akademisk interesse, se Kun akademisk interesse

Akademisk kvarter, 1875 A. Broch/N. Rolfsen

Akilleshæl, 1860 Welhaven (mul. omtale av W. i Aftenbladet forut) (fra mytologi, Statius, d. 96)

Akillessene, 1693 P. Verheyen, se Akillshæl

Aksemaktene, 1937 Bergens Tidende, se Ondskapens akse

Al pari, se Under pari

Albue seg frem, 1858 Aftenbladet

Albuerom, 1849 P.A. Munch (fra eng., ca. 1530)

Aldri en kjedelig dag/stund, 1946 H. Krag, overs. (fra eng.)

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, 1748 L. Holberg / 1850-årene

Alle gode ting er tre, 1667 P. Møller, overs. (fra nylatin, 1574 L. Ritter, via ty. 1665 H. Müller)

Alle har et søskenbarn på Gjøvik, 1969 A. Prøysen

Alle monner drar, (sa musa den pissa i havet), 1698 J. Ramus (Lignende fra 1300-tallet i P. Laale, 1688 P. Syv) (fra nedertysk?)

Alle og enhver, 1646 E. Bredal

Alle skal med, 1933 Arbeiderbladet

Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det, 1935 Lofotposten (fra USA, 1884 C.D. Warner)

Alle tings målestokk, se Mennesket er alle tings målestokk

Alle veier fører til Rom, 1826 N.F.S. Grundtvig (fra fr., 1175 de Lille)

Alfons, 1895 J. Kaper (1873 A. Dumas d.y.)

Alfonseri, se Alfons

Alt er øvelse, 6. årh. fvt. Periander, se Øvelse gjør mester

Alt går i grisen, 1931 A.G. Schjelderup

Alt på stell, 1928 Arbeiderbladet, se På stell

Alter Schwede, se Gamle ørn

Amatør, 1824 Morgenbladet

Amen, se Ja og amen

Arabiske netter, 1804 Grundtvig, se Tusen og en natt

Arbeidere i alle land, foren dere!, 1907 Solungen (fra fr., 1843 Flora Tristan / ty., 1848 Marx / Engels)

Arbeidet adler mannen, 1870 J. Jensen (fra ty., 1740 von Böhlau)

Arbeit macht frei, 1845 H. Beta, se Arbeidet adler mannen

Ariadnes tråd, før 1740 C.L. Tychonius (fra gresk mytologi, Ovid)

Arme råd, se Ikke vite sin arme råd

Attisk salt, 1782 J.C. Tode (fra lat., ca. år 100 Martialis)

Av og til er en sigar bare en sigar, 1950 A. Wheelis (Freud-apokryf)

Babelsk forvirring, 1843 NN: sitat i Morgenbladet i 1844 (fra Bibelen, GT)

Babbel, å bable, 1764 von Aphelen, se Babelsk forvirring

Bak enhver stor mann står en kvinne, 1950 F. Halse overs. (fra eng., 1883 anonym i F.F. Browne)

Bakerens barn, 1856 I. Aasen, se Gå over bekken etter vann

Balle på seg, 1929 Brønnøysunds Avis / 1931 I. Krokann

Balsam for sjelen, 1839 K.O. Knutzen

Banke livskiten, 1941 N. Grieg, overs. (slå), se Livskiten

Bare ord, 1563 H. Lauritssøn, overs., se Tomme ord

Barke sammen, 1933 Haugesunds Avis (fra sv., 1700-tallet)

Barket, 1300-tallet P. Laale

Barmhjertig samaritan, 1600 N.L. Arctander (fra Bibelen, NT: Lukas 10,25 flg.)

Barmhjertig samaritan-eksperiment, 1973 J.M. Darley og C.D. Batson, se Barmhjertig samaritan

Baute, 1808 L.H. de Saint-Simon, se Rund baut

Bedre lykke neste gang, 1851 Christiania-posten / 1869 Morgenbladet (fra eng., 1827 T.H. Bayly)

Begersvinger, 1903 Morgenbladet

Begynne fra scratch, se Fra scratch.

Besnærende tanke, 1903 Kysten

Bilder sier mer enn ord, se Et bilde sier mer enn tusen ord

Bjørnetjeneste, 1866 Morgenbladet (fra fr., 1678 La Fontaine)

Blaffert, se Gi blaffen

Bli en råd med, 1793 J.N. Brun

Blått blod, 1836 Den Constitusjonelle (fra sp.)

Blått hav så langt du ser, 1896 F. Nansen/1973 L. Nilsen

Bomber og granater, 1837 H. Wergeland

Boom shaka laka, (fra Jamaica)

Borte som en sviske, se Vekk som en sviske

Brake løs, 1883 D. Habel, se Barke sammen

Brake sammen, 1893 K. Hamsun, se Barke sammen

Break a leg, 1993 R. Grambo (fra eng., 30-tallet, fra tysk 1600-tallet, fra hebraisk), se Tvi, tvi

Bringe ugler til Aten, 1856 F.L. Vibe, oversettelse (fra gr., Aristofanes 414 fvt.), se Gå over bekken etter vann

Bryte isen, ca. 1750 C.B. Tullin/1848 D. Dessau, overs. (fra it., 1400-tallet Filelfo)

Buksevann, 1896 H. Bang

Bunnen av samfunnspyramiden (o.l.), 1897 W. Booth i Stavanger Aftenblad, se Toppen av pyramiden

By og land, hand i hand, 1933 Det norske Arbeiderparti (fra ty., NSDAP? 1933)

Bære hjertet utenpå vesten, brystet ol., se Hjertet utenpå skjorten

Bære julen ut, 1700 M. Moth

Bære ugler til Aten, se Bringe ugler til Aten

Bære ved til skogen, ca. 1700 M. Moth, se Gå over bekken etter vann

Ceterum censeo (Carthaginem esse delendam, o.l.), se Ri kjepphest

Chickelacke, 1933 J.F. Ræder

Cicerone, 1800 J. Leth (fra it., 1685)

Columbi egg, 1852 A.O. Vinje (fra it., 1550 Vasari)

De hundre dagene, 1826 Morgenbladet (fra fr., 1815 G. de Chabrol), se Møte sitt Waterloo

Defenestrasjon, se En for alle, alle for en

Delikatere seg, 1802 L.C. Dochedal

Den evige stad, 1832 P.T. Hanson (fra lat., ca. 18 fvt. Tibullus / Hadrian før 138 evt.)

Den gamle Adam, 1556 P. Tidemand overs. (fra ty., 1529 M. Luther / fra latin 465 S. Apollinaris)

Den nakne sannhet, 1599 A. Huitfeldt, (fra lat., ca. år 30 fvt. Horats)

Den nye oljen, 1981 T. Fallet

Den som ikke arbeider, skal heller ikke spise, 1609 J. Smith (fra Bibelen, NT)

Den usminkede sannhet, 1760 F.C.H. Arentz, se Den nakne sannhet

Deres eminense, se Grå eminense

Det er bare jul en gang i året, 1881 I. Aasen (fra eng., J. Webster 1619)

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, 1945 Demokraten (fra eng., W.L. Watkinson)

Det er ingen annen råd, se Ingen annen råd

Det er ingen skam å snu, 1951 C. Hellberg, Fjellsikringsnemnda

Det er menneskelig å feile, 1677 P. Möller, overs. (fra lat., 43 fvt. Cicero)

Det går en engel gjennom rommet, 1841 NN overs., Den Constitutionelle, (fra gr. ca. 100 Plutark), som teatermetafor: 1999 J. Fosse

Det norske paradokset, 2007 OECD, se Hollandsk syke

Det politiske landskapet, se Politisk landskap

Det skal være meg en (sann) glede, o.l., 1797 E. Falsen, overs., se En sann glede

Det springende punkt, 1773 C. Hammer (fra nylat. 1476 T. Gaza / Aristoteles)

Dette og/eller hint, 1555 H. Weigere

Dette skal være Troja, 1722 L. Holberg

Dilettant, 1791 F. Sneedorff / 1793 J.N. Wilse

Diskusjonstråd, 1947 Dagbladet

Ditt og datt, 1784 J.H. Wessel (fra ty./ned.)

Dra dit pepper’n gror, ca. 1700 M. Moth (fra ty., 1512 T. Murner)

Drikke bryllup, islendingsaga fra 1200-tallet, se Drikke jul

Drikke jul, 9. årh. T. Hornkløve

Drikke som en svamp, 1818 C.N. Schwach(?), (fra fr., 1651 P. Scarron)

Drite på draget, 1952 U. Gleditsch

Dråpen som får begeret til å renne over, 1852 Morgenbladet (fra eng. el. fr., 17. årh., mulig. 1. årh. fra lat., Seneca d.y.)

Duvende bryster, 1924 N. Kjær

Dyrtid, 1535 H. Tausen, overs. (fra ty., 1500-tallet M. Luther)

Død mann på boks, 1949 Bergens Tidende

Død og begravet, 1532 Luthers Katekisme, overs. / 1722 L. Holberg (fra ty., 1529 M. Luther)

Død og pine, 1508 NN / 1827 H. Wergeland

Dødt (idrett) 1925 Løvland og Schiøtz, se Dødt løp

Dødt løp, 1890 V. Hansen (fra eng., 1795 The Sporting Magazine)

Døyt, se Ikke en døyt

Egg, se Klar som et eggColumbi egg

Elefanten i rommet, 1978 B. Aakre, overs. (fra rus. 1814 I.A. Krylov; USA 1975 D. Bowskill)

Elementært, min kjære Watson, 1934 NN overs., Oppland Arbeiderblad (fra eng., 1909 P.G Wodehouse)

Eminense, se Grå eminense

En for alle, alle for en, 1687 Norske Lov (1594 W. Shakespeare)

En hard negl, se Hard negl

En pussig skrue, o.l., 1835 L. Sagen

Engel, se Det går en engel gjennom rommet

Engelsk salt, 1833 F. Paludan-Müller

Eplenikkers, 1960 Tidens Krav, se Nikkersadel

Ermet, ha noe i ermet, se Ess i ermet

Ess i ermet, 1905 C. Lintrup, overs. (fra eng., 1504 Dunbar)

Et bilde sier mer enn tusen ord, 1948 M. Rikli (fra USA, 1911 Brisbane)

Et steinkast, se Steinkast

Ett fett, 1903 C.L. Lange

Europa, se Ariadnes tråd (fra gresk mytologi)

Evas drakt, se I Evas drakt

Excalibur, 1155 Wace, se Ramaskrik

Falle mellom to stoler, 1300-tallet Peder Laale (trykket 1506) (felleseuropeisk)

Fasttelefon, 1990-tallet, se Trådløs

Fekte mot vindmøller, se Kjempe mot vindmøller

Feile er menneskelig, se Det er menneskelig å feile

Femtekolonne, femtekolonnist, 1937 Sarpsborg arbeiderblad (fra sp., 1936 Emilio Mola)

Fetetirsdag, ca. 1700 M. Moth, (fra fr., mardi gras)

Fidus Achates, se Tro Achates

Fingeravtrykk,1921 H.E. Kinck. Se også Genetisk fingeravtrykk

Fingerkyss, 1834 M. Hansen, se Slengkyss

Fiske i rørt vann, 1682/1688 P. Syv (fra gr., 424 fvt. Aristofanes)

Fjelvettreglene, se Det er ingen skam å snu

Flyplassmusikk, 1979 Fædrelandsvennen (fra USA, 1953 Buildings), se Muzak

Forherdet, før 1700 S. Wirtmand, se Herdet

Forskrudd, 1791 J. Baggesen, se En pussig skrue

Forøvrig mener jeg Kartago bør ødelegges, se Ri kjepphest

Fra scratch, 1894 Morgenbladet (fra eng., 1853 The Era)

Fredag, se Robinsonade

Frossen skulder, 1983 Medisinsk leksikon (fra eng. 1934 E.A. Codman), se Kald skulder

Fru Blom, 1949 Per Aabel

Full mundur, 1677 NN Norske Leyer ved Gertrum-Minke (antagelig fra ty.)

Furet værbitt, 1859 B. Bjørnson

Født i går, se Ikke født i går

Følge slavisk, 1794 W.E. Christiani, overs. (antagelig fra ty.)

Få en råd med, ca. 1700 J. Ramus, se Bli en råd med

Få i pose og sekk, se I pose og sekk

Få ordet, 1760 B. Møllmann, se Ta ordet

Får i ulveklær, 1843 H.J. Thue, se Ulv i fåreklær

Galimatias, 1732 Holberg (fra nylatin, 1260 Albertus Magnus)

Gamle bardun, 1988 Øivind Blunck

Gamle ørn, 1591 A.S. Vedel / 1818 P.O. Brøndsted

Garvet, 1891 A. Garborg

Genetisk fingeravtrykk, 1988 K.A. Hunsager (fra eng., 1984 A. Jeffrey)

Gi bakerens barn brød, 1856 I. Aasen, se Gå over bekken etter vann

Gi blaffen, 1936 Mary Storm

Glasstaket, 1990 F.B. Larsen, overs. (fra USA, 1979 K. Lawrence og M. Schreiber)

Glimre ved sitt fravær, 1860 Aftenposten / 1879 E. Mau (fra lat., ca. år 100 Tacitus)

Godt utkomme, 1775 von Aphelen

Gordisk knute, 1759 von Aphelen (fra gr., ? fvt., anekdote om Aleksander den store)

Grann, 1510 [O. Kalkar], se Ikke det grann

Grav deg ned i tide, 1941 A. Damm

Greie brasene, se Klare brasene

Grevens tid, se I grevens tid

Gripe ordet, 1831 NN overs., se Ta ordet

Grå eminense, 1871 NN, overs. (fra fr., 1600-tallet G. Joly)

Gråt og tenners gnissel, 1586 N. L. Arctander (fra Bibelen, NT)

Gråte krokodilletårer, ca. 1690 J.K Schandrup (fra tidlig middelalder, Physiologus)

Guds død (og pine), se Død og pine

Gullfugl, 1832 C. Winther, se Skyte gullfuglen

Gå fem på, 1948 C. Keilhau, overs.

Gå for lut og kaldt vann, ca. 1700 M. Moth

Gå for skvært seil, siste del av 1800-tallet, se Skvære opp

Gå i baret, 1911 K. Uppdal

Gå i hundene, ca. 1700 M. Moth

Gå nedenom og hjem, 1744 C.F. Wadskiær

Gå over bekken etter vann, 1834 J.L. Heiberg

Gå på limpinnen, 1661 N. Mikkelsen, overs. / 1722 L. Holberg (fra ty., 1594 NN)

Gå sport i, 1880 Bergens Adressecontoirs Efterretninger

Gå til urnene, 1845 Morgenbladet

Ha en skrue løs, 1680-tallet W. Helt, overs. (fra ned., 1637 J. Cats)

Ha flere kort i ermet, 1930 Aftenposten, se Ess i ermet

Ha et horn i siden på noen, 1634 H Helvad (i svensk, 1535 Konung Gustaf den förstes registratur)

Hakkemat, 1700 M. Moth / 1828 B.S. Ingemann

Hakkebiff, 1946 H.V. Ringsted

Hard negl, 1880 H. Drachmann (fra eng., 1828 The Sporting Magazine)

Hard valuta, 1935 Lørdagskvelden, overs. (fra rus. M. Zosjtsjenko)

Hardbarket, 1900 Den 17de mai [avis]

Hatt, se Herre min hattSpise hatten min, Ta sin hatt og gå

Heis, se Komme i heisen, Heismusikk

Heismusikk, 1974 Haugesunds Avis, se Muzak

Hel ved, 1907 H.E. Kinck

Helt i hundre, 1978 Dagbladet

Helt kokos, 1940 Hans Fallada, se Klin kokos

Hemsko, 1839 C.P. Høyer, overs. (fra ty.)

Herdet, før 1200, fra norr., jf. O. Munk

Herostratisk berømmelse, 1772 Det Bergenske Magazin (fra gr., Theopompos)

Herre min hatt, 1913 Hedmarkens Amtstidene

Hestehandel, 1898 Stavanger Aftenblad

Hjernen bak, 1927 Aa.K. Nielsen i 1ste Mai

Hjertet utenpå skjorten, 1891 A. Garborg (fra eng., 1604 W. Shakespeare)

Holde koken, 1921 K. Hauglid

Hollandsk syke, 1980 Samtiden (fra eng., 1977 The Economist)

Homo mensura, 1941 A. Næss, se Mennesket er alle tings målestokk

Horn, se Ha et horn i siden på noen

Hosianna, 1500-tallet, (fra Bibelen, GT og NT)

Hummer og kanari, 1902 Fredriksstad Tilskuer

Hundreogett ute, ca. 1700 NN

Hvert jubelår, 1908 Barbara Ring (fra Bibelen, GT)

Hvitetirsdag, ca. 1700 M. Moth, se Fetetirsdag

Hvor lenge var Adam i paradis? ca. 1350 Lucidarius /ca. 1700 M.  Moth (1558 i sve.) (Bibelen, GT)

Hylekor, 1852 Den Frimodige

Hytt og vær, 1880 A. Kielland

Hytt og pine, 1939 Haugesunds Avis

Hånd i hanske, se Passe som hånd i hanske

I Adams drakt, 1860 A. Vibe (fra Bibelen, GT)

I Evas drakt, 1858 Morgenbladet (fra Bibelen, GT)

I grevens tid, 1550 epitaf

I hundene, se Gå i hundene

I hundre, se Helt i hundre

I pose og sekk, 1599 H.J. Ranch

I vilden sky, se Vilden sky

Ikke av i går, (fra Bibelen, GT), se Ikke født i går

Ikke det grann, 1700 M. Moth

Ikke en døyt, 1815 S. Kierkegaard (antag. fra nty.)

Ikke født i går, 1825 J.L. Heiberg / B.H. Bech 1779 (fra eng., 1723 E.F. Haywood, fra Bibelen, GT)

Ikke mulighets råd, se Mulighets råd

Ikke på min vakt, 1976 G. Thommessen, overs. / 1995 W. Ustad (fra USA, 1970-årene)

Ikke tapt bak en vogn, 1682/1688 P. Syv / 1776 C.D. Biehl, overs.

Ingen annen råd, 1592 J. Erikssøn

Ingen kjære mor, 1785 J. Baggesen (fra ned., 1480 Proverbia communia)

Ingen regel uten unntak, ca. 1700 M. Moth (fra tysk, ca. 1540 M. Luther)

Ingen skade skjedd, 1685 D. Engelbretsdatter

Intet nytt fra vestfronten, 1929 Smaalenenes Social-Demokrat (1929 E. M. Remarque)

Ikke vite sin arme råd (o.l.), 1840 H. Wergeland (ikke vite råd: 1647 folkevise)

In spe, 1825 Morgenbladet (fra latin)

Itte no knussel, 1908 B. Ring

Ja og amen, 1677 P. Møller, overs. (fra Bibelen, Paulus)

Ja, takk, begge deler, 1932 A-magasinet

Japp, jappetid, 1983, NRK P1

Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men den fjerde vil utkjempes med stokker, 1949 Sunnmøre Arbeideravis (fra USA, 1946)

Jenke seg, 1885 J. Lie (fra sve., 1709)

Jenke på kravene, 1934 Stavanger Aftenblad

Jobbetid, 1900 Nedenæs Amtstidende

Jubel, fra Bibelen, GT, se Hvert jubelår

Jubelidiot, 1884 A. Larsen, se Hvert jubelår

Jubileum, fra Bibelen, GT, se Hvert jubelår

Jul, 9. årh. T. Hornkløve. Se Bære julen ut; Det er bare jul en gang i året; Drikke julJulen varer helt til påske; Komme som julekvelden på kjerringa; Om ikke alle julemerker slår feil; Ringe julen inn

Jul en gang i året, se Det er bare jul en gang i året

Julekvelden på kjerringa, se Komme som julekvelden på kjerringa

Julemerker, 1904 brevmerker, se Om ikke alle julemerker slår feil

Julen varer helt til påske, ca. 1700 M. Moth

Kakemons, 1915 J. Wiborg, se Mat for mons

Kald skulder, 1911 E. Anderssen (fra eng./skotsk, 1818 W. Scott)

Kall meg en krakk, 1886 H. Bergh

Kalle en spade for en spade, 1885 NN overs. (fra eng., 1542 N. Udall; fra latin, 1515 Erasmus; fra gr., ca. 300 fvt. Menandros)

Kalle inn på teppet, 1940 H. Geelmuyden

Kameliadame, 1883 overs. (fra fr., 1848 Dumas d.y.), se Alfons

Kamp på kniven, 1861 A. Bang overs., jf. Krig på kniven

Kanarivin, kanarisekt, ca. 1700 M. Moth, se Hummer og kanari

Kannestøper, se Politisk kannestøper

Karneval, se Fetetirsdag

Kjeftament, 1888 H. Sinding, overs.

Kjempe mot vindmøller, ca. 1700 M. Moth / 1745 L. Holberg (1605 Cervantes)

Kjempe på kniven, 1880 Dagbladet, se Krig på kniven

Kjepphest, se Ri kjepphest

Kjærlighet gjør blind, 1682 P. Syv (fra gr., Platon)

Kjøpesentermusikk, 1991 Romerikets Blad, se Muzak

Klar som et egg, 1987 M. Jørgensen

Klare brasene, 1881 Fædrelandet

Klin kokos, 1939 Arbeiderbladet

Knapt utkomme, 1788 M.J. Baden

Knask eller knep, 1993 E. Hagerup, overs.

Knickerbockers, 1852 Bergens Stiftstidende (om nederl. nybyggere) / 1865 Morgenbladet (om kortbukser), se Nikkersadel

Knute på tråden, 1685 D. Engelbretsdatter

Kofferthumor, 1991 Dagbladet, se Tenke koffert

Kolumbi egg, se Columbi egg

Komfortsonen, Nordisk Tidende 1939 (fra USA)

Komme her og komme her, 1983 Lillehammer Tilskuer, se Må’kke komme her og komme her

Komme i heisen, 1895 R. Løland

Komme som julekvelden på kjerringa, 1682 P. Syv

Komme til orde, 1790 C. Pram (fra norrønt)

Kort i ermet, se Ess i ermet

Kransekake, se Toppen av kransekaken

Kreti og pleti, 1818 Den Norske Rigstidende (fra Bibelen, GT)

Krig på kniven, 1844 H. Wegeland (fra spansk, 1808 J. de Palafox)

Kroe seg, 1799 C.F. Dichman

Krokodilletårer, ca. 1690 J.K. Schandrup (fra tidlig middelalder, Physiologus)

Kumbaya, 1965 The Weavers (fra Gullah 1920-tallet)

Kun akademisk interesse, 1864 Morgenbladet

Kurre på tråden, se Knute på tråden

Kutte den gordisk knute, (hugge, kappe over o.l.), 1785 J.H. Wessel, se Gordisk knute

Kysshånd, 1699 D. Engelbretsdatter, se Med kysshånd

Kälkborgare, se Gå nedenom og hjem

Lage hakkemat av noen, 1700 M. Moth / 1828 Ingemann

Lakmustest, 1968 G. Hoff, overs. (fra USA, 1845 The Columbia Reporter)

Legge seil skvært, se Skvære opp

Legge inn årene, 1872 S.C. Strøm

Lese mellom linjene, se Mellom linjene

Lige fedt, ca. 1700 M. Moth, se Ett fett

Likastjeneste, se Bjørnetjeneste, (ty., Lichasdienst)

Lik i lasten, 1875 H. Ibsen

Limpinne, se Gå på limpinnen

Litegranne, 1886 C. Krohg, se Ikke det grann

Litt av hvert, 1779 J.N. Wilse / 1838 Morgenbladet

Liv i luken, 1919 H. Seland (fra sv.?, medio 1800)

Livskiten, 1920 Tromsø Stiftstidende

Loddrett løgn, se Løgn og bedrag

Luft i luken, 1893 Romsdals Amtstidende (fra sv.?, ult. 1800)

Lure opp i stry, 1856 F.L. Vibe

Lut og kaldt vann, se Gå for lut og kaldt vann

Lykkefugl, 1767 K. Leem, se Lykkens pamfilius

Lykkens pamfilius, 1750 B.W. Luxdorph

Løgn og bedrag, 1764 von Aphelen

Løgn og forbannet dikt, 1867 H. Ibsen, se Løgn og bedrag

Lønnlig håp, 1864 NN Morgenbladet føljetong

Løs kanon, 1874 NN, overs. / 1984 Bergens Tidende (fra fr. 1874 V. Hugo, billedlig fra eng.)

Løs skrue, se Ha en skrue løs

Løsmunnet, 1846 Den Constitutionelle

Løvebakken, 1892 E. Aubert / 1960 Y. Hauge

Magen blir mett før øynene, 1300-tallet P. Laale (trykket 1506), felleseuropeisk (fra gammelsyrisk ca. 490 Filoxenos)

Mageplask, 1928 Kongsvinger Arbeiderblad / 1947 P. Thomsen, overs.

Magisk grense, 1945 Dagbladet

Makt bak kravet, se Sette makt bak kravet

Makt er rett, 1769 H. Bull (fra antikken)

Makten og æren, 1769 J. Ewald (fra Bibelen, Første Krønikebok og Matteus)

Male fanden på veggen, 1682 P. Syv (fra ty., 1300-tallet, håndskrift av ukjent)

Mardi gras, se Fetetirsdag

Marionette, 1750 L. Holberg, se Trekke i trådene

Mat for mons, 1720 L. Holberg

Matmons, 1871 J. B. Horneman, se Mat for mons

Med kysshånd, 1776 D. Biehl, overs.

Mellom linjene, lese, stå mv., 1837 Den Constitutionelle

Mellom to permer, 1886 J. Brynildsen

Meningers mot, 1895 NN via Fredrikstads Tilskuer (fra fr., 1848 Émile de Girardin)

Mennesket er alle tings målestokk, før 1838, P. Møller (fra gr., Protagoras før 420 fvt.)

Mesterhjernen, 1918 Kongsberg Dagblad (fra eng. 1720)

Minervas ugle, 1833 J.L. Heiberg, se Gå over bekken etter vann

Misforstå meg rett, 1906 J. Worm-Müller

Miste tråden, 1836 L. Mariboe (fra ty.? etter gresk mytologi)

Molbo, se Gå nedenom og hjem

Mons, kattenavn, ca. 1700 M. Moth, se Mat for mons

Mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves, F. Schaldemose, overs. (fra ty., F. Schiller 1801)

Mulighets råd, 1879 Agder

Mundur, se Full mundur

Mus (om kvinners kjønnsorgan), medio 1700-tallet A. Stub, se Mat for mons

Muzak, 1949 K. Øgrim, overs. (fra USA., 1934 G.O. Squier)

Mørkemann, se Der pepper’n gror

Møte på teppet, 1981 Stortingsfohandlinger, se Kalle inn på teppet

Møte sitt Waterloo, 1842 Den Constituionelle

Må’kke komme her og komme her, 1994 Ø. Sunde

Naboen i øst, se Vår nabo i øst

Naken sannhet, se Den nakne sannhet

Narre opp i stry, se Lure opp i stry.

Nedenom og hjem, se Gå nedenom og hjem

Negl, se En hard negl

Nesestyver, før 1700 M. Moth

Nessekonge, 1265 S. Tordsson

Nesten river ingen mann av hesten, 1742 H. Hagerup, overs.

Nikkers, se Nikkersadel

Nikkersadel, 1977 Svein Tverberg (Hallingdølen)

Nixonomics, 1969 W. Safire

Noen og enhver, 1921 J.F. Vinsnes, se Alle og enhver

Noen hver, 1764 Nordiske Intelligenz-Sedler

Norske verdier, 1925 W. Morgenstierne

Nære et lønnlig håp, 1890 O. Valseth, se Lønnlig håp

Nå må jeg le, 1769 Tronhiems Adresse-Contoirs Efterretninger

Ole Brumm-holdning, 1992 Bergensavisen

Oljeeventyret, 1949, O. Feydt, overs. / 1969 E. Lunde (om Norge)

Om ikke alle julemerker slår feil, før 1700 M. Moth

Onani, 1792 H. Strøm (fra ty., 1676, fra Bibelen, GT)

Ondskapens akse, 2002 diverse aviser (fra USA, 2002 G.W. Bush)

Oppgi ånden, 1555 H. Weigere (fra Bibelen, NT)

O-rama, se Ramaskrik

Ord, se Bare ord, Et bilde sier mer enn tusen ord, Sette sine ord på skruer, Ta ordet med variantene Be om ordet, Få ordet, Gripe ordet, Komme til orde, Ta ordet fra noen, samt Ordet (fra Gud), Tomme ord

Orwellsk, 1953 Aftenposten, se 1984

Ovasjoner, 1802 J. Baden overs., se Stående ovasjoner

Pamfilius, 1700 M. Moth (spillkort), se Lykkens pamfilius

Pamflett, 1726 Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, se Lykkens pamfilius

Pari, ca. 1700 M. Moth, se Under pari

Passe som hånd i hanske, 1891 H.F. Ewald (fra eng., 1771)

Passere hverandre som skip om natten, 1894 I. Raunkiær, overs. (fra eng., 1863 H.W. Longfellow)

Pausefisk, 1963 Aktuell (fra NRK)

Pedant, 1701 J. Sorterup

Pepper, se Der pepper’n gror

Pest og kolera, se Velge mellom pest og kolera

Petimeter, 1748 L. Holberg (fra fr., 1617)

Piano, 1880 S. Sivertson, se Ta det piano

Pinadø, ca. 1700 M. Moth

Pipen skal få en annen lyd, 1673 J. Brunsmand (fra fr., 1332 de Deguileville)

Pisk eller gulrot, 1973 K. og K. Risvik, overs. (fra eng., 1946 The Economist)

Piss i havet, 1973 Morgenbladet

Plukkfisk, 1826 B.S. Ingemann

Politisk hestehandel, 1899 Tromsø Amtstidende, se Hestehandel

Politisk jordskjelv, 1829 S.S. Blicher

Politisk kannestøper, 1722 L. Holberg

Politisk landskap, 1856 K. Knudsen (fra USA? 1835)

Prokuratorknep, 1796/1827 J.C. Mouritzen (muligv. ca. 1700 M. Moth)

Pumpe jern, 1976 Adresseavisen (fra eng. 1972)

Punctum saliens, fra nylat., 1476 T. Gaza, se Det springende punkt

Pussig skrue, se En pussig skrue

Pyramide, spissen av, 1881 Dagbladet, se Toppen av pyramiden

Pølsesnakk, 1700 M. Moth

Pølsevev, 1796 M.C. Bruun

På stell, 1889 B. Bjørnson/1891 J. Tvedt

På teppet, se Kalle inn på teppet

På stående fot, 1555 H. Weigere (fra ty.,/nylat.)

Påske, se Det er ingen skam å snu; Grav deg ned i tide; HosiannaJulen varer helt til påske; Severin Suveren; Verden står ikke til påske

Quo vadis?, fra Bibelen, NT

Ramaskrik, 1813 F. Høegh-Guldberg, (fra Bibelen, GT)

Rask til bens, ca. 1600 H.J. Ranch (muligvis)

Reaganomics, 1981 (USA)

Reise kjerringa, 1853 Aa.O. Vinje

Ren og skjær løgn, se Løgn og bedrag

Ri kjepphest, 1775 Kiøbenhavns Kongl. priviligerede Nye kritiske Journal (fra eng., via tysk 1763 Sterne)

Ringe julen inn, 1863 NN i A. Munch (red.)

Robinsonade, 1793 C.G. von Scheel (fra ty., 1731 J.G. Schnabel)

Robot, 1920 K. Čapek, se Følge slavisk

Roma, se Alle veier fører til Rom; Den evige stad, Tale Roma midt imot, Quo vadis?

Rotverdi, 1902 St.prp. nr. 2, se Ved på rot

Rund baut, 1902 I. Alnæs (fra eng., round about)

Rød som en hummer, 1878 Bergens Tidende

Rød tråd, en, 1859 M.J. Monrad (fra ty., 1809 J.W. v Goethe)

Råd, se Bli en råd med, Ikke vite sin arme rådIngen annen råd, Mulighets råd

Saft suse, 1901 F.K. Tranaas

Samaritan, se Barmhjertig samaritan (fra Bibelen, NT: Lukas 10,25 flg.)

Samfunnspyramiden, 1897 Stavanger Aftenblad, se Toppen av pyramiden

Samle alle tråder i sin/én hånd, 1891 F. Nielsen, se Trekke i trådene

Sann fryd, en, (en sann fornøyelse, glede osv.), 1791 G. Sandberg

Sannheten er krigens første offer, 1940 Norges Handels- og Sjøfartstidene (fra eng., E. Anakin 1915 som siterer ukjent)

Sauer er ålreite dyr, 1983 Liv finstad

Schildbürger, se Gå nedenom og hjem

Selvangivelse, 1911

Sette fingeravtrykk, 1921 H.E. Kinck, se Fingeravtrykk

Sette makt bak kravet, 1899 Fædrelandsvennen

Sette på skruer, ca. 1700 M. Moth, se En pussig skrue

Severin Suveren, 1989 kampanje for fjellvettreglene

Si ja og amen, 1722 H. Gerner, se Ja og amen

Sigar (fallossubstitutt), se Av og til er en sigar bare en sigar

Sikringskost, 1936 J. Solbraa-Bay

Sile bort myggen, men sluke kamelen, se Sluke kameler

Sine meningers mot, se Meningers mot

Sisyfosarbeid, 1837 Statsborgeren (fra gr. mytologi, Homer)

Sitte (fast) i heisen, se Komme i heisen

Skallebank, 1960 Mannskapsavisa

Skille klinten fra hveten, 1763 J.C. Sneedorff (fra Bibelen, NT)

Skille mellom snørr og barter, 1972 Dagbladet

Skille menn fra gutter, 1968 Stavanger Aftenblad

Skille sauene fra geitene, 1848 Morgenbladet (fra Bibelen, NT)

Skille skitt fra kanel, 1866 V. Fausbøl

Skjelett i skapet, 1887 Dagbladet, overs. føljetong (fra eng., 1814, J. Adams)

Sko på hånd og hanske på fot, 1700 M. Moth, se Passe som hånd i hanske

Skog på rot, 1888 Aftenposten, se Ved på rot

Skremme livskiten, 1953, H. Lavik overs., se Livskiten

Skrudd, 1846 Kierkegaard, se En pussig skrue

Skrue, se En pussig skrueForskrudd, Ha en skrue løs, Sette sine ord på skruerskrudd

Skudd for baugen, 1877 K. Dahl

Skvær, 1924 A. Svendsen (om person)

Skvære opp, 1917 J.L. Mowinckel (maritimt uttrykk, fra eng.)

Skyte gullfuglen, 1925 Kitty Lossius

Skyte papegøyen, 1720 L. Holberg, se Skyte gullfuglen

Slave, 1630-tallet A. Arrebo; slavisk, 1700 M. Moth, se Følge slavisk

Slengkyss, 1861 Aftenposten

Sluke kameler, ca. 1900 (fra Bibelen, NT)

Slutte opp om, P.A.M. Tauber 1878 / 1921 T. Davidson

Slå på tråden, 1912 Ranens Tidende

Slå telefonen, 1932 Sørlandet, se Slå på tråden

Slåss mot vindmøller, se Kjempe med vindmøller

Smør på flesk, 1895 Norsk skoletidende

Smørtirsdag, 1458 Dipl. Norv., se Fetetirsdag

Sneglefart, snegle o.l., 1680 M.C. Ravn

Snegle seg frem, 1837 Morgenbladet

Snu kjerringa, se Reise kjerringa

Snubletråd, 1930 Leksikon / 1938 L. Borthen, overs. (fra eng., 1868)

Snørr og barter, se Skille mellom snørr og barter

Som man reder, ligger man, 1682 Peder Syv (fra fransk, 1482)

Som skip om natten, se Passere hverandre som skip om natten

Sorgens trille, 1890-tallet, se Svartemarje

Sove i timen, 1955 Aftenposten

Spise hatten min, 1840 L. Jordan, overs. (fra eng., 1700-tallet)

Spise den kål man selv har spyttet i, 1890 Agder, se Søbe den kål man selv har spyttet i

Spisse albuer, 1920 Rakkestad Avis

Sport, 1851/1865, se Gå sport i

Sportsidiot, 1914 Aftenposten, se Gå sport i

Springende punkt, se Det springende punkt

Spytt ut!, 1905 B. Jessen (fra eng., 1800-tallet)

Spøk til side, 1836 Den Constitutionelle

Stante pede, (nylat.) se På stående fot

Starte fra scratch, se Fra scratch

Steinkast, 1550 Christian IIIs bibel / 1594 J. Nilssøn (ca. 750 fvt. Homer)

Stikke fingeren i jorden, 1720 L. Holberg

Stopp verden, jeg vil av, 1965 K. Mo (fra eng., 1961 L. Bricusse og A. Newley, ev. en graffitti)

Strutsepolitikk, 1876 Bergens tidende (fra eng., 1828 S. Smiths)

Stry, se Lure opp i stry.

Støv på hjernen, 1953 Lalli Knutsen, overs.

Stå mellom linjene, se Mellom linjene

Stå på pinne for, ca. 1692 D. Engelbretsdatter

Stående fot, se På stående fot

Stående ovasjoner, 1956 Friheten

Svamp, se Drikke som en svamp

Svartemarje, -maie, o.l. (Sorte Maria), 1908 NN overs. (fra USA, 1835)

Sviske, se Vekk som en sviske

Synge en annen sang/tone, 1725 L. Holberg, se Pipen skal få en annen lyd

Syreprøve, 1965 O. Johnsen

Søbe den kål man selv har spyttet i, 1772 J.H. Wessel

Såra og vonbråten, 1971 K. Bondevik

Ta det piano, 1911 P.O. Langseth / 1880 S. Sivertson

Ta ordet, 1696 L. Cristina

Ta ordet fra noen, 1760 B. Møllmann, se Ta ordet

Ta seg vann over hodet, 1300-tallet P. Laale

Ta til orde, før 1200 Færeyinga saga (norrønt)

Ta sin hatt og gå, 1815 Claus Pavel

Tale Roma midt imot, 1859 B. Bjørnson

Tantaloskvaler, 1720 L. Holberg / 1827 Den Norsk Rigstidende (fra gr. mytologi, Homer)

Tapt bak en vogn, se Ikke tapt bak en vogn

Tatt på sengen, 1564 E. Munk

Tenke koffert, fra 1960-årene, 1972 Arbeiderbladet

Tenke utenfor boksen, 1993 B.-E. Willoch (fra eng., 1975)

Tennene løper i vann, 1622 P.J. Colding, (fra lat., 65 Seneca)

Teslas (columbi) egg, 1893 N. Tesla, se Columbi egg

Tigerstaden, 1871 L. Daae 

Tom, Dick and Harry, se Kreti og pleti

Tom trussel, 1833 J.P. Mynster, se Tomme ord

Tomme ord, 1762 P.F. Suhm, (fra Bibelen, GT + NT, ev. fra lat. ca. 1100 J. Roscelin)

Tomme tønner ramler mest, 1600-tallet Grubbe, P. Syv (fra fr. 1330/1355 Digulleville)

Tomt løfte, 1818 J.F. Tide, se Tomme ord

Toppen av kransekaken, 1902 Stavanger Aftenblad

Toppen av pyramiden, 1882 Dagbladet

Tre ut av komfortsonen, 2004 K. Kahrs overs., se Komfortsonen

Trekke i trådene, 1838 M.J. Crusenstolpe i Den Constititionelle

Tro Achates, 1720 L. Holberg (fra lat., 29–19 fvt. Vergil)

Tråd, se Ariadnes tråd, Diskusjonstråd, Gordisk knute, Knute på tråden, Miste trådenEn rød trådSamle trådene i én håndSlå på tråden (være på tråden), SnubletrådTrekke i trådene, TrådløsUten en tråd (uten en tørr tråd)

Trådløs, 1899 Aftenposten (fra eng., sent 1800-tall)

Tusen og en natt, 1759 Sneedorff, overs. (fra fr. 1704 A. Galland/fra arab.)

Tvi, 1394 Flateyjarbók, se Tvi, tvi

Tvi, tvi, 1911 Aa. Bruun i Romsdals Amtstidende

Tvi vøre, 1515 C. Pedersen

Tylle i seg, 1688 P. Syv

Tåreperse, 1684 J.R. Rachløw

Ubeskrevet blad, 1875 NN, overs. i Bergens Tidende (fra tysk, sent 1700-tall)

Ugler i mosen, tidl. 1700 NN håndskr.

Ukrutt forgår ikke så lett, ca. 1700 M. Moth (fra tysk, 1230 Freidank)

Ulv i fåreklær, 1687 J. Brunsmand (fra Det nye testamentet, Matt. 7,15)

Ulver i mosen, 1682 P. Syv, se Ugler i mosen

Under pari, 1898 P. Lykke-Seest (antagl. fra it.)

Undertekst, Aftenposten 1964 (fra rus., K. Stanislavskij før 1938)

Unntaket som bekrefter regelen, 1845 S. Kierkegaard (fra eng., 1617 S. Collins)

Urbs aeterna, ca. år 0 Ovid, se Den evige stad

Urnene, gå til, strømme til, ol., se Gå til urnene

Usminket sannhet, 1760 F.C.H. Arentz, se Den nakne sannhet

Utakk er verdens lønn, 1751 H.B.A. Borch / 1839 NN (muligvis M. Hansen) Billedmagazin for Børn

Ute av øye, ute av sinn (o.l.), 1682 P. Syv (ca. 20 fvt. Propertius)

Uten en tråd, 1850 E. Sundt

Uten en tørr tråd, 1743 B.J. Lodde overs., se Uten en tråd

Utenfor boksen, se Tenke utenfor boksen

Utenfor folkeskikken, 1847 P.Chr. Asbjørnsen & J. Moe

Utenfor komfortsonen, 1992 H. Kolstad overs., se Komfortsonen

Utkomme; utkomst, knapt, godt, rikelig, ca. 1700 M. Moth

Utseende kan bedra, 1865 Mrs. Mood

Valgflesk, 1898 L.C. Nielsen

Vann, se Buksevann, Fiske i rørt vann, Gå for lut og kaldt vann, Gå over bekken etter vannTa seg vann over hodet, Tennene løper i vann,

Ved, se Hel vedVed på rot

Ved på rot, 1909 A. Helland

Veggene har ører, 1700 M. Moth / 1300-tallet P. Laale (fra hebr. 4 til 6 årh., Vayikra Rabbah)

Veggpryd, 1919 Indtrødelagen

Vekk som en sviske, 1875 J. Vibe

Velge mellom pest og kolera, 1969 Friheten (fra fr., 1880-årene)

Verden står ikke til påske, 1724 L. Holberg

Vev (sludder), 1763 Lærde tidender, se Pølsevev

Vilden sky, 1813 F. Høegh-Guldberg

Vindmøller, fekte med, slag av, slåss mot, osv, se Kjempe mot vindmøller

Vinne på walkover, se Walkover

Vuggende hofter, 1888 Kristiania Intelligentssedler

Være fra/født i går, (fra Bibelen, GT), se Ikke født i går

Være i heisen, se Komme i heisen

Være på tråden, 1938 Sjur Lothe, se Slå på tråden

Vår nabo i øst, 1836 Den Constitutionelle

Walkover, 1893 V. Hansen (fra en., 1700-tallet)

Waterloo, se Møte sitt Waterloo

Wise men of Gotham, se Gå nedenom og hjem

Xania, Xiana, 1810 C. Smith

Yderste, nøgne ø, 1862 H. Ibsen

Yt etter evne, få etter behov (o.l.), 1911 O. Kringen (fra fr., tidlig 1800-tallet C.-H. de Rouvroy Saint-Simon / 1775 E.G. Morelly / NT Apg)

Zóres- und Jókresszeit, se Agurktid

Ƥ

Ærlighet varer lengst, 1725 L. Holberg (fra ty., lat. 54 Seneca)

ؤ

Ørefik, ca. 1700 M. Moth

Øvelse gjør mester, 1828 B.S. Ingemann (fra lat. 54 fvt. Cicero)

Øyne håp, muligheter, omfang osv., se Øyne dybden

Øyne dybden, 1867 H. Ibsen (urel. Ibsen: 1879 Romsdals Budstikke)

Øynene er større enn magen, se Magen blir mett før øynene

Ť

Åpenmunnet, ca. 1700 M. Moth, se Løsmunnet

År på baken, senest ca. 1300 Kjalnesinga saga (norrønt)

År på nakken, 1854 NN, overs. (fra. sv. 1669)