Alfabetisk register

– med enkle opphavsopplysninger

062-hans-holbein-1523-death-letter-a-q87-298x300062-hans-holbein-1523-death-letter-b-q87-300x300062-hans-holbein-1523-death-letter-c-q75-303x300

Årstallene viser til første forekomst jeg har funnet på norsk, eventuelt cirka-år eller århundre der dette er uklart. (I kursiv og parentes finnes opphavsangivelser der uttrykket er kommet fra andre språk, men ikke nødvendigvis direkte og uansett kun så langt jeg har funnet ut.  For disse tas forbehold for stor usikkerhet i en del tilfeller.) Tidfestingen i vårt språk kan relatere seg til eldste forekomst som klisjé, ikke nødvendigvis da ordene ble skrevet første gang. Uttrykk som har endret meningsinnhold, kan være oppført med to årstall. Også enkelte usikkerheter kan gi to årstall. Der forekomsten først opptrer i en oversettelse, oppgis oversetterens navn. Oversettelser innebærer ikke nødvendigvis at frasen også er å finne i det originale verket. Der klisjeen først opptrer i en eldre avis, oppgis oftest bare avisnavn, siden det lenge var uvanlig å signere avisartikler. Uttrykk som har opphav i Bibelen, eller der Bibelen er sentral for etymologien, vil ha varierende opprinnelsesangivelser etter skjønn.


A

Abrakadabra, 1753 L. Holberg (ca. 200 S. Sammonicus)

Achates, 29–19 fvt. Vergil, se Tro Achates

Ad fontes, tidlig 1900-tallet (fra Bibelen, GT / fra sp., 1500-tallet)

Ad undas, 1827 H. Wergeland (fra lat., 29 til 19 fvt. Vergil)

Adam, se Adams barn, Adamseple, I Adams drakt

Adams barn, 1578 H.C. Sthen (fra Bibelen, GT)

Adamseple, 1618, A. Arrebo / ca. 1700 M. Moth (fra Bibelen, GT)

Agnes i senga, 1935 P. Thomsen

Agurktid, agurknyheter, 1886 Hedmarkens Amtstidende (fra eng., 1698)

Akademisk interesse, se Kun akademisk interesse

Akademisk kvarter, 1875 A. Broch/N. Rolfsen

Akilleshæl, 1860 Welhaven (mul. omtale av W. i Aftenbladet forut) (fra mytologi, Statius)

Akillessene, 1693 P. Verheyen, se Akillshæl

Aksemaktene, 1937 Bergens Tidende, se Ondskapens akse

Albuerom, 1849 P.A. Munch (fra eng., ca. 1530)

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, 1774 L. Holberg / 1850-årene

Alle gode ting er tre, 1667 P. Møller, overs. (fra nylatin 1574 L. Ritter, via ty. 1665 H. Müller)

Alle har et søskenbarn på Gjøvik, 1969 A. Prøysen

Alle og enhver, 1646 E. Bredal

Alle veier fører til Rom, 1826 N.F.S. Grundtvig (fra fr., 1175 de Lille)

Alfons, 1895 J. Kaper (1873 Dumas d.y.)

Alfonseri, se Alfons

Alt er øvelse, 6. årh. fvt. Periander, se Øvelse gjør mester

Alt går i grisen, 1931 A.G. Schjelderup

Alt på stell, 1928 Arbeiderbladet, se På stell

Alter Schwede, se Gamle ørn

Arbeidet adler mannen, 1870 J. Jensen (fra ty., 1740 von Böhlau)

Arbeit macht frei, se Arbeidet adler mannen

Arme råd, se Ikke vite sin arme råd

Attisk salt, 1782 J.C. Tode (fra lat., ca. år 100 Martialis)

B

Babelsk forvirring, 1843 NN: sitat i Morgenbladet 1844 (fra Bibelen, GT)

Babbel, å bable, 1764 von Aphelen, se Babelsk forvirring

Balsam for sjelen, 1839 K.O. Knutzen

Bare ord, 1563 H. Lauritssøn, overs., se Tomme ord

Barke sammen, 1933 Haugesunds Avis (fra sv., 1700-tallet)

Barket, 1300-tallet P. Laale

Barmhjertig samaritan, 1600 N.L. Arctander (fra Bibelen, NT: Lukas 10,25 flg.)

Barmhjertig samaritan-eksperiment, 1973 J.M. Darley og C.D. Batson, se Barmhjertig samaritan

Baute, 1808 L.H. de Saint-Simon, se Rund baut

Besnærende tanke, 1903 Kysten

Bilder sier mer enn ord, se Et bilde sier mer enn tusen ord

Bjørnetjeneste, 1866 Morgenbladet (fra fr. 1678 La Fontaine)

Blått blod, 1836 Den Constitusjonelle (fra sp.)

Bomber og granater, 1837 H. Wergeland

Boom shaka laka, (fra Jamaica, 1969 Hopeton Lewis)

Borte som en sviske, se Vekk som en sviske

Brake løs, 1883 D. Habel, se Barke sammen

Brake sammen, 1893 K. Hamsun, se Barke sammen

Break a leg, 1993 R. Grambo (fra eng., 30-tallet, fra tysk 1600-tallet, fra hebraisk), se Tvi, tvi

Bryte isen, ca. 1750 C.B. Tullin/1848 D. Dessau, overs. (fra it., 1400-tallet Filelfo)

Buksevann, 1896 H. bang

Bunnen av samfunnspyramiden (o.l.), 1897 W. Booth i Stavanger Aftenblad, se Toppen av pyramiden

Bære hjertet utenpå vesten, brystet ol., se Hjertet utenpå skjorten

Bære julen ut, 1700 M. Moth

C

Chickelacke, 1933 J.F. Ræder

Cicerone, 1800 J. Leth (fra it. 1685)

Columbi egg, 1852 A.O. Vinje (fra it., 1550 Vasari)

D

Defenstrasjon, se En for alle, alle for en

Den nakne sannhet, 1599 A. Huitfeldt, (fra lat., ca. år 30 fvt. Horats)

Den nye oljen, 1981 T. Fallet

Den som ikke arbeider, skal heller ikke spise, fra Bibelen, NT

Den usminkede sannhet, 1760 F.C.H. Arentz, se Den nakne sannhet

Deres eminense, se Grå eminense

Det er bare jul en gang i året, 1881 I. Aasen

Det er menneskelig å feile, 1677 P. Möller, overs. (fra lat., 43 fvt. Cicero)

Det er ingen skam å snu, 1951 C. Hellberg, Fjellsikringsnemnda

Det går en engel gjennom rommet, 1841 NN overs., Den Constitutionelle, (fra gr. ca. 100 Plutark), som teatermetafor: 1999 J. Fosse

Det norske paradokset, 2007 OECD, se Hollandsk syke

Det politiske landskapet, se Politisk landskap

Det skal være meg en (sann) glede, o.l., 1797 E. Falsen, overs., se En sann glede

Det springende punkt, 1773 C. Hammer (fra nylat. 1476 T. Gaza / Aristoteles)

Dette og/eller hint, 1555 H. Weigere

Ditt og datt, 1784 J.H. Wessel (fra ty./ned.)

Dra dit pepper’n gror, ca. 1700 M. Moth (fra ty., 1512, T. Murner)

Drikke bryllup, islendingsaga fra 1200-tallet, se Drikke jul

Drikke jul, 9. årh. T. Hornkløve

Drikke som en svamp, 1818 C.N. Schwach(?), (fra fr., 1651 P. Scarron)

Drite på draget, 1952 U. Gleditsch

Duvende bryster, 1924 N. Kjær

Dyrtid, 1535 H. Tausen, overs. (fra ty., 1500-tallet M. Luther)

Død mann på boks, 1949 Bergens Tidende

Død og begravet, 1532 Luthers Katekisme, overs. / 1722 L. Holberg (fra ty., 1529 M. Luther)

Død og pine, 1827 H. Wergeland

Dødt (idrett) 1925 Løvland og Schiøtz, se Dødt løp

Dødt løp, 1890 V. Hansen (fra eng. 1795, The Sporting Magazine)

Døyt, se Ikke en døyt

E

Egg, se Klar som et eggColumbi egg

Elefanten i rommet, 1978 B. Aakre, overs. (fra rus. 1814 I.A. Krylov; USA 1975 D. Bowskill)

Elementært, min kjære Watson, 1934 NN overs., Oppland Arbeiderblad (fra eng., 1909 P.G Wodehouse)

Eminense, se Grå eminense

En bjørnetjeneste, se Bjørnetjeneste

En for alle, alle for en, 1687 Norske Lov (1594 W. Shakespeare)

En hard negl, se Hard negl

En pussig skrue, o.l., 1835 L. Sagen

En rød tråd, se Rød tråd

Engel, se Det går en engel gjennom rommet

Engelsk salt, 1833 F. Paludan-Müller

Ermet, ha noe i ermet, se Ess i ermet

Ess i ermet, 1905 C. Lintrup, overs. (fra eng., 1504 Dunbar)

Et bilde sier mer enn tusen ord, 1948 M. Rikli (fra USA, 1911 Brisbane)

Et steinkast, se Steinkast

Ett fett, 1903 C.L. Lange

Evas drakt, se I Evas drakt

Excalibur, 1155 Wace, se Ramaskrik

F

Falle mellom to stoler, 1300-tallet Peder Laale (trykket 1506) (felleseuropeisk)

Fasttelefon, 1990-tallet, se Trådløs

Fekte mot vindmøller, se Kjempe mot vindmøller

Feile er menneskelig, se Det er menneskelig å feile

Femtekolonne, femtekolonnist, 1937 Sarpsborg arbeiderblad (fra sp., 1936 Emilio Mola)

Fetetirsdag, ca. 1700 M. Moth, (fra fr., mardi gras)

Fidus Achates, se Tro Achates

Fiske i rørt vann, 1682/1688 P. Syv (fra gr., 424 fvt. Aristofanes)

Fjelvettreglene, se Det er ingen skam å snu

Flyplassmusikk, 1979 Fædrelandsvennen, (fra USA, 1953 Buildings), se Muzak

Forherdet, før 1700 S. Wirtmand, se Herdet

Forskrudd, 1791 J. Baggesen, se En pussig skrue

Frossen skulder, 1983 Medisinsk leksikon (fra eng. 1934 E.A. Codman), se Kald skulder

Fru Blom, 1949 Per Aabel

Full mundur, 1677 NN Norske Leyer ved Gertrum-Minke (antagelig fra ty.)

Furet værbitt, 1859 B. Bjørnson

Født i går, se Ikke født i går

Følge slavisk, 1794 W.E. Christiani, overs. (antagelig fra ty.)

G

Gamle bardun, 1988 Øivind Blunck

Gamle ørn, 1591 A.S. Vedel / 1818 P.O. Brøndsted

Garvet, 1891 A. Garborg

Glasstaket, 1990 F.B. Larsen, overs. (fra USA, 1979 K. Lawrence og M. Schreiber)

Glimre ved sitt fravær, 1860 Aftenposten / 1879 E. Mau (fra lat., ca. år 100 Tacitus)

Gordisk knute, 1759 von Aphelen (fra gr., ? fvt. anekdote om Aleksander den store)

Grann, 1510 [O. Kalkar], se Ikke det grann

Grav deg ned i tide, 1941 A. Damm

Greie brasene, se Klare brasene

Grevens tid, se I grevens tid

Grå eminense, 1871 NN, overs. (fra fr., 1600-tallet G. Joly)

Gråt og tenners gnissel, 1586 N. L. Arctander (fra Bibelen, NT)

Guds død (og pine), se Død og pine

Gullfugl, 1832 C. Winther, se Skyte gullfuglen

Gå fem på, 1948 C. Keilhau, overs.

Gå for lut og kaldt vann, ca. 1700 M. Moth

Gå for skvært seil, siste del av 1800-tallet, se Skvære opp

Gå i baret, 1911 K. Uppdal

Gå på limpinnen, 1661 N. Mikkelsen, overs. / 1722 L. Holberg (fra ty., 1594 NN)

Gå sport i, 1880 Bergens Adressecontoirs Efterretninger

Gå til urnene, 1845 Morgenbladet

H

Ha en skrue løs, 1680-tallet W. Helt, overs. (fra ned., 1637 J. Cats)

Ha flere kort i ermet, 1930 Aftenposten, se Ess i ermet

Hard negl, 1880 H. Drachmann (fra eng., 1828 The Sporting Magazine)

Hard valuta, 1935 Lørdagskvelden, overs. (fra rus. M. Zosjtsjenko)

Hardbarket, 1900 Den 17de mai [avis]

Hatt, se Spise hatten min, Ta sin hatt og gå

Heis, se Komme i heisen, Heismusikk

Heismusikk, 1974 Haugesunds Avis, se Muzak

Hel ved, 1907 H.E. Kinck

Helt i hundre, 1978 Dagbladet

Helt kokos, 1940 Hans Fallada, se Klin kokos

Hemsko, 1839 C.P. Høyer, overs. (fra ty.)

Herdet, før 1200, fra norr., jf. O. Munk

Herostratisk berømmelse, 1772 Det Bergenske Magazin (fra gr., Theopompos)

Hestehandel, 1898 Stavanger Aftenblad

Hjertet utenpå skjorten, 1891 A. Garborg (fra eng., 1604 W. Shakespeare)

Hollandsk syke, 1980 Samtiden (fra eng., 1977 The Economist)

Hosianna, 1500-tallet, (fra Bibelen, GT og NT)

Hummer og kanari, 1902 Fredriksstad Tilskuer

Hundreogett ute, ca. 1700 NN

Hvert jubelår, 1908 Barbara Ring (fra Bibelen, GT)

Hvitetirsdag, ca. 1700 M. Moth, se Fetetirsdag

Hylekor, 1852 Den Frimodige

Hytt og vær, 1880 A. Kielland

Hytt og pine, 1939 Haugesunds Avis

Hånd i hanske, se Passe som hånd i hanske

I

I Adams drakt, 1860 A. Vibe (fra Bibelen, GT)

I Evas drakt, 1858 Morgenbladet (fra Bibelen, GT)

I grevens tid, 1550 epitaf

I hundre, se Helt i hundre

I vilden sky, se Vilden sky

Ikke av i går, (fra Bibelen, GT), se Ikke født i går

Ikke det grann, 1700 M. Moth

Ikke en døyt, 1815 S. Kierkegaard (antag. fra nty.)

Ikke født i går, 1825 J.L. Heiberg (fra eng., 1723 E.F. Haywood, ev. fra Bibelen, GT)

Ikke på min vakt, 1976 G. Thommessen, overs. / 1995 W. Ustad (fra USA, 1970-årene)

Ikke tapt bak en vogn, 1682/1688 P. Syv / 1776 C.D. Biehl, overs.

Ingen kjære mor, 1785 J. Baggesen (fra ned., 1480 Proverbia communia)

Intet nytt fra vestfronten, 1929 Smaalenenes Social-Demokrat (1929 E. M. Remarque)

Ikke vite sin arme råd (o.l.), 1840 H. Wergeland (ikke vite råd: 1647 folkevise)

In spe, 1825 Morgenbladet (fra latin)

Itte no knussel, 1908 B. Ring

J

Jobbetid, 1900 Nedenæs Amtstidende

Jubel, fra Bibelen, GT, se Hvert jubelår

Jubelidiot, 1884 A. Larsen, se Hvert jubelår

Jubileum, fra Bibelen, GT, se Hvert jubelår

Jul, 9. årh. T. Hornkløve. Se Bære julen ut; Det er bare jul en gang i året; Drikke julJulen varer helt til påske; Komme som julekvelden på kjerringa; Om ikke alle julemerker slår feil; Ringe julen inn

Jul en gang i året, se Det er bare jul en gang i året

Julekvelden på kjerringa, se Komme som julekvelden på kjerringa

Julemerker, 1904 brevmerker, se Om ikke alle julemerker slår feil

Julen varer helt til påske, ca. 1700 M. Moth

K

Kameliadame, se Alfons

Kakemons, 1915 J. Wiborg, se Mat for mons

Kald skulder, 1911 E. Anderssen (fra eng./skotsk, 1818 W. Scott)

Kanarivin, kanarisekt, ca. 1700 M. Moth, se Hummer og kanari

Kannestøper, se Politisk kannestøper

Karneval, se Fetetirsdag

Kjeftament, 1888 H. Sinding, overs.

Kjempe mot vindmøller, ca. 1700 M. Moth / 1745 L. Holberg (1605 Cervantes)

Kjærlighet gjør blind, 1682 P. Syv (fra gr., Platon)

Kjøpesentermusikk, 1991 Romerikets Blad, se Muzak

Klar som et egg, 1987 M. Jørgensen

Klare brasene, 1881 Fædrelandet

Klin kokos, 1939 Arbeiderbladet

Knask eller knep, 1993 E. Hagerup, overs.

Knute på tråden, 1685 D. Engelbretsdatter

Kofferthumor, 1991 Dagbladet, se Tenke koffert

Kolumbi egg, se Columbi egg

Komme i heisen, 1895 R. Løland

Komme som julekvelden på kjerringa, 1682 P. Syv

Kort i ermet, se Ess i ermet

Kransekake, se Toppen av kransekaken

Kreti og pleti, 1818 Den Norske Rigstidende (fra Bibelen, GT)

Kroe seg, 1799 C.F. Dichman

Kumbaya, 1965 The Weavers (fra Gullah 1920-tallet)

Kun akademisk interesse, 1864 Morgenbladet

Kurre på tråden, se Knute på tråden

Kutte den gordisk knute, (hugge, kappe over o.l.), 1785 J.H. Wessel, se Gordisk knute

L

Lakmustest, 1968 Gerd Hoff, overs. (fra USA, 1845 The Columbia Reporter)

Legge seil skvært, se Skvære opp

Legge inn årene, 1872 S.C. Strøm

Lese mellom linjene, se Mellom linjene

Lige fedt, ca. 1700 M. Moth, se Ett fett

Likastjeneste, se Bjørnetjeneste, (ty. Lichasdienst)

Lik i lasten, 1875 H. Ibsen

Limpinne, se Gå på limpinnen

Litegranne, 1886 C. Krohg, se Ikke det grann

Litt av hvert, 1779 J.N. Wilse / 1838 Morgenbladet

Liv i luken, 1919 H. Seland (fra sv.?, medio 1800)

Loddrett løgn, se Løgn og bedrag

Luft i luken, 1893 Romsdals Amtstidende (fra sv.?, ult. 1800)

Lut og kaldt vann, se Gå for lut og kaldt vann

Lykkefugl, 1767 K. Leem, se Lykkens pamfilius

Lykkens pamfilius, 1750 B.W. Luxdorph

Løgn og bedrag, 1764 von Aphelen

Løgn og forbannet dikt, 1867 H. Ibsen, se Løgn og bedrag

Lønnlig håp, 1864 NN Morgenbladet føljetong

Løs kanon, 1874 NN, overs. / 1984 Bergens Tidende (fra fr. 1874 V. Hugo, billedlig fra eng.)

Løs skrue, se Ha en skrue løs

Løvebakken, 1892 E. Aubert / 1960 Y. Hauge

M

Magen blir mett før øynene, 1300-tallet P. Laale (trykket 1506), felleseuropeisk (fra gammelsyrisk ca. 490 Filoxenos)

Mardi gras, se Fetetirsdag

Marionette, 1750 L. Holberg, se Trekke i trådene

Mat for mons, 1720 L. Holberg

Matmons, 1871 J. B. Horneman, se Mat for mons

Mellom linjene, lese, stå mv., 1837 Den Constitutionelle

Meningers mot, 1895 NN via Fredrikstads Tilskuer (fra fr., 1848 Émile de Girardin)

Misforstå meg rett, 1906 J. Worm-Müller

Mons, kattenavn, ca. 1700 M. Moth, se Mat for mons

Mundur, se Full mundur

Mus (om kvinners kjønnsorgan), medio 1700-tallet A. Stub, se Mat for mons

Muzak, 1949 Kristian Øgrim, overs. (fra USA., 1934 G.O. Squier)

Mørkemann, se Der pepper’n gror

N

Naken sannhet, se Den nakne sannhet

Negl, se En hard negl

Nesestyver, før 1700 M. Moth

Nesten river ingen mann av hesten, 1742 H. Hagerup, overs.

Noen og enhver, 1921 J.F. Vinsnes, se Alle og enhver

Noen hver, 1764 Nordiske Intelligenz-Sedler

Norske verdier, 1925 W. Morgenstierne

Nære et lønnlig håp, 1890 O. Valseth, se Lønnlig håp

O

Oljeeventyret, 1949, O. Feydt, overs. / 1969 E. Lunde (om Norge)

Om ikke alle julemerker slår feil, før 1700 M. Moth

Ondskapens akse, 2002 diverse aviser (fra USA, 2002 G.W. Bush)

Oppgi ånden, 1555 H. Weigere (fra Bibelen, NT)

O-rama, se Ramaskrik

P

Pamfilius, 1700 M. Moth (spillkort), se Lykkens pamfilius

Pamflett, 1726 Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, se Lykkens pamfilius

Pari, ca. 1700 M. Moth, se Under pari

Passe som hånd i hanske, 1891 H.F. Ewald (fra eng., 1771)

Pepper, se Der pepper’n gror

Pest og kolera, se Velge mellom pest og kolera

Pinadø, ca. 1700 M. Moth

Pipen skal få en annen lyd, 1673 J. Brunsmand (fra fr., 1332 de Deguileville)

Pisk eller gulrot, 1973 K. og K. Risvik, overs. (fra eng., 1946 The Economist)

Politisk hestehandel, 1899 Tromsø Amtstidende, se Hestehandel

Politisk jordskjelv, 1829 S.S. Blicher

Politisk kannestøper, 1722 L. Holberg

Politisk landskap, 1856 K. Knudsen (fra USA? 1835)

Punctum saliens, fra nylat., 1476 T. Gaza, se Det springende punkt

Pussig skrue, se En pussig skrue

Pyramide, spissen av, 1881 Dagbladet, se Toppen av pyramiden

På stell, 1889 B. Bjørnson/1891 J. Tvedt

På stående fot, 1555 H. Weigere (fra ty.,/nylat.)

Påske, se Det er ingen skam å snu; Grav deg ned i tide; HosiannaJulen varer helt til påske; Severin Suveren; Verden står ikke til påske

Q

Quo vadis?, fra Bibelen, NT

R

Ramaskrik, 1813 F. Høegh-Guldberg, (fra Bibelen, GT + NT)

Rask til bens, ca. 1600 H.J. Ranch (muligvis)

Ren og skjær løgn, se Løgn og bedrag

Ringe julen inn, 1863 NN i A. Munch (red.)

Robot, 1920 K. Čapek, se Følge slavisk

Roma, se Alle veier fører til Rom; Tale Roma midt imot

Rotverdi, 1902 St.prp. nr. 2, se Ved på rot

Rund baut, 1902 I. Alnæs (fra eng., round about)

Rød som en hummer, 1878 Bergens Tidende

Rød tråd, en, 1859 M.J. Monrad (fra ty., 1809 J.W. v Goethe)

S

Samaritan, se Barmhjertig samaritan (fra Bibelen, NT: Lukas 10,25 flg.)

Samfunnspyramiden, 1897 Stavanger Aftenblad, se Toppen av pyramiden

Samle alle tråder i sin/én hånd, 1891 F. Nielsen, se Trekke i trådene

Sann fryd, en, (en sann fornøyelse, glede osv.), 1791 G. Sandberg

Sette på skruer, ca. 1700 M. Moth, se En pussig skrue

Severin Suveren, 1989 kampanje for fjellvettreglene

Sile bort myggen, men sluke kamelen, se Sluke kameler

Sine meningers mot, se Meningers mot

Sisyfosarbeid, 1837 Statsborgeren (fra gr. mytologi, Homer)

Sitte (fast) i heisen, se Komme i heisen

Sjikkelakke, se Chickelacke

Sko på hånd og hanske på fot, 1700 M. Moth, se Passe som hånd i hanske

Skog på rot, 1888 Aftenposten, se Ved på rot

Skrudd, 1846 Kierkegaard, se En pussig skrue

Skrue, se En pussig skrueForskrudd, Ha en skrue løs, Sette sine ord på skruerskrudd

Skudd for baugen, 1877 K. Dahl

Skvær, 1924 A. Svendsen (om person)

Skvære opp, 1917 J.L. Mowinckel (maritimt uttrykk, fra eng.)

Skyte gullfuglen, 1925 Kitty Lossius

Skyte papegøyen, 1720 L. Holberg, se Skyte gullfuglen

Slave, 1630-tallet A. Arrebo; slavisk, 1700 M. Moth, se Følge slavisk

Sluke kameler, ca. 1900 (fra Bibelen, NT) 

Slå på tråden, 1912 Ranens Tidende

Slå telefonen, 1932 Sørlandet, se Slå på tråden

Slåss mot vindmøller, se Kjempe med vindmøller

Smør på flesk, 1895 Norsk skoletidende

Smørtirsdag, 1458 Dipl. Norv., se Fetetirsdag

Snubletråd, 1930 Leksikon / 1938 L. Borthen, overs. (fra eng., 1868)

Sorgens trille, 1890-tallet, se Svartemarje

Spise hatten min, 1840 L. Jordan, overs. (fra eng., 1700-tallet)

Sport, 1851/1865, se Gå sport i

Sportsidiot, 1914 Aftenposten, se Gå sport i

Springende punkt, se Det springende punkt

Spytt ut!, 1905 B. Jessen (fra eng., 1800-tallet)

Spøk til side, 1836 Den Constitutionelle

Stante pede, (nylat.) se På stående fot

Steinkast, 1550 Christian IIIs bibel / 1594 J. Nilssøn (ca. 750 fvt. Homer)

Stikke fingeren i jorden, 1720 L. Holberg

Støv på hjernen, 1953 Lalli Knutsen, overs.

Stå mellom linjene, se Mellom linjene

Stående fot, se På stående fot

Svamp, se Drikke som en svamp

Svartemarje, -maie, o.l. (Sorte Maria), 1908 NN overs. (fra USA, 1835)

Sviske, se Vekk som en sviske

Synge en annen sang/tone, 1725 L. Holberg, se Pipen skal få en annen lyd

Syreprøve, 1965 O. Johnsen

T

Ta seg vann over hodet, 1300-tallet P. Laale

Ta sin hatt og gå, 1815 Claus Pavel

Tale Roma midt imot, 1859 B. Bjørnson

Tantaloskvaler, 1720 L. Holberg / 1827 Den Norsk Rigstidende (fra gr. mytologi, Homer)

Tapt bak en vogn, se Ikke tapt bak en vogn

Tatt på sengen, 1564 E. Munk

Tenke koffert, fra 1960-årene, 1972 Arbeiderbladet

Tennene løper i vann, 1622 P.J. Colding, (fra lat., 65 Seneca)

Teslas (columbi) egg, 1893 N. Tesla, se Columbi egg

Tom, Dick and Harry, se Kreti og pleti

Tom trussel, 1833 J.P. Mynster, se Tomme ord

Tomme ord, 1762 P.F. Suhm, (fra Bibelen, GT + NT)

Tomme tønner ramler mest, 1600-tallet Grubbe, P. Syv (fra fr. 1330/1355 Digulleville)

Tomt løfte, 1818 J.F. Tide, se Tomme ord

Toppen av kransekaken, 1902 Stavanger Aftenblad

Toppen av pyramiden, 1882 Dagbladet

Trekke i trådene, 1838 M.J. Crusenstolpe i Den Constititionelle

Tro Achates, 1720 L. Holberg (fra lat., 29–19 fvt. Vergil)

Tråd, se Gordisk knute, Knute på trådenEn rød trådSlå på tråden (være på tråden), En snubletrådTrekke i trådene, TrådløsUten en tråd (uten en tørr tråd)

Trådløs, 1899 Aftenposten (fra eng., sent 1800-tall)

Tvi, 1394 Flateyjarbók, se Tvi, tvi

Tvi, tvi, 1911 Aa. Bruun i Romsdals Amtstidende

Tvi vøre, 1515 C. Pedersen

Tylle i seg, 1688 P. Syv

U

Ubeskrevet blad, 1875 NN, overs. i Bergens Tidende (fra tysk, sent 1700-tall)

Ugler i mosen, tidl. 1700 NN håndskr.

Ulver i mosen, 1682 P. Syv, se Ugler i mosen

Under pari, 1898 P. Lykke-Seest (antagl. fra it.)

Urnene, gå til, strømme til, ol., se Gå til urnene

Usminket sannhet, 1760 F.C.H. Arentz, se Den nakne sannhet

Utakk er verdens lønn, 1751 H.B.A. Borch / 1839 NN (muligvis M. Hansen) Billedmagazin for Børn

Uten en tråd, 1850 E. Sundt

Uten en tørr tråd, 1743 B.J. Lodde overs., se Uten en tråd

V

Valgflesk, 1898 L.C. Nielsen

Vann, se Buksevann, Fiske i rørt vann, Gå for lut og kaldt vann, Ta seg vann over hodet, Tennene løper i vann,

Ved, se Hel vedVed på rot

Ved på rot, 1909 A. Helland

Vekk som en sviske, 1875 J. Vibe

Velge mellom pest og kolera, 1969 Friheten (fra fr., 1880-årene)

Verden står ikke til påske, 1724 L. Holberg

Vilden sky, 1813 F. Høegh-Guldberg

Vindmøller, fekte med, slag av, slåss mot, osv, se Kjempe mot vindmøller

Vinne på walkover, se Walkover

Vuggende hofter, 1888 Kristiania Intelligentssedler

Være fra/født i går, (fra Bibelen, GT), se Ikke født i går

Være i heisen, se Komme i heisen

Være på tråden, 1938 Sjur Lothe, se Slå på tråden

W

Walkover, 1893 V. Hansen (fra en., 1700-tallet)

X

Xania, Xiana, 1810 C. Smith

Y

Yt etter evne, få etter behov (o.l.), 1911 O. Kringen (fra fr., tidlig 1800-tallet C.-H. de Rouvroy Saint-Simon)

Z

Zóres- und Jókresszeit, se Agurktid

Æ

Ærlighet varer lengst, 1725 L. Holberg (fra ty., lat. 54 Seneca)

Ø

Ørefik, ca. 1700 M. Moth

Øvelse gjør mester, 1828 B.S. Ingemann (fra lat. 54 fvt. Cicero)

Øynene er større enn magen, se Magen blir mett før øynene

Å

År på baken, senest ca. 1300 Kjalnesinga saga (norrønt)

År på nakken, 1854 NN, overs. (fra. sv. 1669)

Reklamer